Raadsfracties schrijven brandbrief aan collega’s BUCH

Castricum – De gemeente Castricum is door de provincie onder preventief toezicht geplaatst. De raad wordt nu gevraagd een sluitende begroting te leveren voor de jaren 2022 t/m 2024. Volgens negen raadsfracties gaat dat niet lukken zonder dat de werkorganisatie BUCH daar een belangrijke bijdrage aan levert. Zij ondertekenden op 19 april een brief aan hun collega-raadsleden van Bergen, Uitgeest en Heiloo.

Door Hans Boot

In de brief wordt gezegd dat de begroting van de werkorganisatie oploopt van 53 miljoen in het startjaar 2017 tot 72 miljoen in 2021 en dat daarmee de BUCH een steeds grotere hap uit de gemeentelijke begroting neemt. Ook stellen de fracties vast dat pogingen van de Castricumse raad, om de oplopende kosten te stuiten, nog niet tot resultaat hebben geleid.

Daarnaast is de raad vooral teleurgesteld in het ontbreken van acties, plannen en instrumenten die bijdragen aan het realiseren van de taakstelling. Om zo spoedig mogelijk orde op zaken te krijgen pleiten de briefschrijvers voor:

  • Het invoeren van Dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s);
  • Een adequaat huisvestingsplan;
  • Beperking van de externe huur tot 10%;
  • Een beleidsplan om de organisatie de komende jaren fit en gezond te krijgen.

Noodzakelijke stap

De Castricumse raadsleden wijzen vervolgens op een harde maatregel: ,,Er wordt door onze gemeente geen bedragen meer naar de Gemeenschappelijke Regeling BUCH overgemaakt die hoger zijn dan de maandelijkse betalingen die in 2021 zijn begroot. Wij houden de BUCH daarmee (met vier jaar vertraging) aan de taakstelling die eerder is overeengekomen.”

Aan het slot wordt vermeld: ,,Het is een ingrijpende, maar noodzakelijke stap die wij zetten. Wij vragen uw begrip hiervoor. Uiteraard willen wij met u nader overleggen over deze situatie en horen graag uw reactie.” (Foto: Bos Media Services)