Raadsdebat over bouwen zwembad levert geen koerswijziging op

Castricum – Niet langer dralen, maar eindelijk eens beginnen met het bouwen van een nieuw zwembad conform de richtlijnen die in november 2019 al zijn vastgesteld. Dat is kort samengevat de kernboodschap van een amendement dat De VrijeLijst en PvdA Castricum donderdagavond indienden. De twee fracties bleken hierin echter alleen te staan, alle andere partijen steunen het raadsvoorstel om nader te gaan onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor een uitgebreide versie van het zwembad inclusief sporthallen en eventuele andere voorzieningen.

Door Raimond Bos

Dat die twee scenario’s elkaar op zich niet in de weg staan, legde Gerard Brinkman (GroenLinks) nog maar eens duidelijk uit: ,,Je kunt voortgaan met de bouw van het zwembad en intussen een aantal onderzoeken doen die er voor zorgen dat het wellicht later dit jaar tot een groter besluit komt.’’ Volgens Brinkman wordt nu ten onrechte de indruk gewekt dat het bouwen van een nieuw zwembad sowieso met een half jaar vertraagd wordt door het nieuwe aanvullende onderzoek. Het eventueel koppelen van sporthallen aan het nieuwe zwembad brengt volgens hem risico’s, maar ook kansen met zich mee. ,,Vooral op energiegebied’’, voegde hij daar aan toe.

Geen kapitaallasten meer

Voor Bärbel Böhling (De VrijeLijst) ligt de zaak toch wat anders. ,,Als het college nu al de dekking niet kan aantonen, waarom zou dat dan in het najaar wel het geval zijn? Wat is er dan anders dan nu? Er staat een zwembad op instorten en dat voor 55 procent van onze CO2-uitstoot verantwoordelijk is. Wat heeft het college nog nodig om eindelijk te beginnen met bouwen?’’ Gerrit Krouwel (VVD) wees erop dat voor het huidige zwembad weliswaar veel onderhoudskosten gemaakt moeten worden, maar dat er daarentegen geen sprake meer is van kapitaalslasten. ,,Dat half jaar heeft niet alleen negatieve effecten’’, concludeerde hij. Zijn fractie stemde overigens in 2019 tegen het toen genomen besluit voor de bouw van een nieuw zwembad omdat men het jaarlijkse exploitatietekort van 860.000 euro te hoog vond.

Onderhandelen met Liander

Inmiddels heeft de gemeenteraad dat bedrag al moeten bijstellen naar een maximum dat ligt tussen 1,05 en 1,2 miljoen euro. Krouwel: ,,Er liggen stukken, niet op basis van een raadsbesluit maar op basis van weerspiegelingen, van 1,8 miljoen en ik wil nu op voorhand vast aankondigen, daar zullen wij nu niet, straks niet en nooit niet mee instemmen.’’ De fractie van Forza! sloot zich geheel bij dit standpunt aan. Uiteindelijk gingen alle raadsfracties akkoord met het oorspronkelijke raadsvoorstel, behoudens de indieners van het amendement. Wethouder Roel Beems reageerde: ,,Dat zwembad had er inderdaad al kunnen staan, maar dan was het geen slim zwembad geweest en dan was het een zwembad zonder stroomaansluiting geweest.’’ Hij wees de raadsleden erop dat in de afgelopen anderhalf jaar veel tijd is geïnvesteerd in het onderhandelen met netwerkbeheerder Liander om een stroomcontract voor het nieuwe zwembad overeen te komen.

Nieuw raadsvoorstel

Het college gaat dus verder op de ingeslagen weg: het bouwen van een nieuw zwembad wordt voorbereid, terwijl parallel hieraan wordt bekeken in hoeverre het haalbaar en wenselijk is om daar op termijn ook twee sporthallen en diverse andere voorzieningen bij te bouwen. Als blijkt dat hiervoor goede mogelijkheden zijn, volgt hierover in het najaar een nieuw raadsvoorstel. (Foto: Bos Media Services)