Raadhuisplein straks groene ontmoetingsplek

Afbeelding boven:
Artist impression van de herinrichting. (Afbeelding: aangeleverd)

Castricum – Vorige week dinsdagavond konden belangstellenden kennis nemen van de plannen voor de herinrichting van het Raadhuisplein en daarover vragen stellen. Dat leidde tot voornamelijk blije gezichten, omdat het ontwerp liet zien dat een groot deel van het huidige versteende plein wordt omgevormd tot een groene en klimaatvriendelijke ontmoetingsplek.

Door Hans Boot

Projectleider Marco van Beek staat desgewenst in de hal van het gemeentehuis de ruim vijftig bezoekers van deze inloopavond te woord en licht toe: ,,Ik doe de coördinatie van dit project vanaf het begin tot het eind. De aanleiding hiervoor was de motie van de gemeenteraad van zo’n twee jaar geleden. Die hield in dat het huidige plein zijn functie heeft verloren, omdat de hoofdingang van het gemeentehuis is verplaatst naar de Soomerweghkant. Het plein is nu versteend en vooral door de komst van de in aanbouw zijnde woningen van het plan Eerste Kwartier is er behoefte aan een plein waar je kunt zitten en elkaar kan ontmoeten.’’

Tevreden

Over de inhoud van het ontwerp zegt Marco: ,,In grote lijnen komt het erop neer dat onnodige bestrating wordt weggehaald en wordt vervangen door verschillende soorten groen als bomen, heesters, vaste planten en bloemen. Op het plein blijven de twee parkeerplekken voor de dierenarts bestaan. We hopen na oplevering van de woningen in oktober van dit jaar met de werkzaamheden te kunnen starten. Mensen die daar behoefte aan hebben kunnen alsnog tot en met 3 mei op het ontwerp reageren via www.castricum.nl/raadhuisplein. Vanavond heb ik over ’t algemeen alleen maar tevreden gezichten gezien, omdat men blij is dat er eindelijk iets aan het plein wordt gedaan.’’

Reacties

Wim van Vliet reageert heel enthousiast op de tekeningen: ,,Ik vind het ontwerp fantastisch en met zorg samengesteld. Het wordt een echte verblijfsplek in plaats van een koud plein. Hulde daarom aan de raad om dit op te pakken!’’

Ook deze bezoekers zien het nieuwe plein wel zitten. (Foto: Hans Boot)

Paula Janszen, die vlakbij het plein woont, plaatst daarbij de volgende kanttekening: ,,Ik ben blij dat er meer groen komt, maar mis een speelplek in het ontwerp. Wij hebben een kind van twee jaar die daar veel behoefte aan heeft. Er wonen meerdere kinderen in de buurt van het plein die nu niet veilig kunnen spelen zonder eerst een drukke weg over te moeten steken. Via een formulier heb ik daarom onze opmerkingen en wensen kenbaar gemaakt.’’

Tot slot laat verantwoordelijk wethouder Valentijn Brouwer weten: ,,Mooi dat een plein, waar een kunstwerk niet tot zijn recht komt, flink wordt vergroend. Dat is goed voor het klimaat en nodigt uit tot ontmoeting.’’