Raad stemt voor bijdrage oorlogsmonument

Castricum – De motie van Forza! om geld uit te trekken voor een informatiepaneel bij het Oorlogsmonument is bijna unaniem aangenomen. Alleen het CDA stemde tegen.

In de motie werd de gemeente gevraagd om mee te werken aan een upgrade van het Oorlogsmonument door het plaatsen van een informatiepaneel, zodat de destijds geëxecuteerde personen een gezicht krijgen. Het CDA noemde de herdenking ‘belangrijk’, maar vindt dat de bijdrage uit het Fonds Erfgoed moet worden gefinancierd. ,,Apart iets regelen lijkt me niet de goede weg’’, zei Elize Bon. De partij stemde als enige tegen de motie. (Foto: Henk de Reus)