Raad stemt in met locaties tijdelijke flexwoningen: ‘situatie zeer urgent’

Castricum – De gemeenteraad stemt in met de plannen voor tijdelijke huisvesting in de Montessorischool aan de Koekoeksbloem, een leegstaand bedrijfspand aan de Stetweg en jeugdzorginstelling Antonius in Bakkum. Donderdag werd voor de tweede keer gesproken gesproken over uitbreidingsmogelijkheden voor tijdelijke flexwoningen in de gemeente.

Door Ans Pelzer

De tussenoplossing is nodig omdat de lange termijnoplossing bij Berg & Bal nog niet gereed is. Meerdere partijen blijven kritisch maar zien op dit moment geen andere oplossing. Een motie van afkeuring uit de koker van D66 kon niet op bijval rekenen. Geen partij steunde deze motie. Mariska El Ouni (D66): ,,De situatie is zeer urgent, de bewoners moeten per 1 april uit Alkmaar weg. De kwaliteit van de tussenlocaties is onduidelijk en mensen moeten mogelijk sanitair delen. Als de kwaliteit niet gewaarborgd kan worden, dan maar tijdelijk in hotels.’’ Voorts wil D66 een motie van afkeuring tegen het college indienen. ,,Dit is ons niet als natuurramp overkomen. Er is te weinig bestuurd. Het college schiet tekort.’’ Gerrit Krouwel (VVD) noemt het ‘een goedkope manier van politiek bedrijven’ van D66 en zegt ‘alle vertrouwen te hebben dat het college zijn werk goed doet’.

Hotel van der Valk

Indien de kwaliteit van de tijdelijke opvang te wensen overlaat, wil D66 hotelkamers huren voor de bewoners van de Picassolaan, die vanuit Alkmaar naar Castricum moeten verhuizen. De argumenten tegen de mogelijkheid om hotelkamers te huren – ‘ze zijn er niet’ – vallen in het water bij het plotse besluit van het COA om bij het Van der Valk hotel in Akersloot tachtig hotelkamers te huren voor statushouders. Wethouder Slettenhaar: ,,Wij zijn hier ook door overvallen en weten ook niet precies om wie het gaat. In ieder geval niet om mensen van de Picassolaan. Voor een deel zijn het statushouders die de gemeente per 1 januari 2024 moet huisvesten en voor een deel ook uit andere gemeenten in Noord-Holland.’’

‘Minimumkwaliteit’

Een amendement van PvdA en DeVrijeLijst om voor deze tijdelijke woningen een minimumkwaliteit te garanderen, werd na de commissiebespreking ingetrokken. Florence Eijck (PvdA): ,,De kwaliteitseisen zouden de randvoorwaarden moeten zijn. Conform het bouwbesluit en de criteria van de huurcommissie.’’ Het college liet weten dat zulks ‘niet haalbaar is’ en zegde wel toe dat de woningen ‘knap’ zullen zijn. Daarop werd het amendement ingetrokken.

Doorstroming

Ondanks de kritiek op de plannen van het college, stemde een ruime meerderheid wel in met het collegevoorstel. Een motie van de coalitiepartijen Lokaal Vitaal, VVD, GroenLinks en het CDA over doorstroming wordt uiteindelijk unaniem aangenomen. Daarin wordt opgeroepen dat voor de woningen bij Berg & Bal ook bewoners van de Puikman en de Oosterzijweg in aanmerking moeten komen. Het college meldt in het preadvies hierover geen toezeggingen te kunnen doen. Echter, omdat de wethouder meldde dat er nog eens honderd tienjaars flatwoningen bijkomen – stemde ook D66 in. De locatie voor nog eens een honderdtal tienjarige flexwoningen wordt deze week bekend gemaakt. ,,Dan kunnen er in de Puikman misschien weer andere bewoners’’, aldus GroenLinks en de VVD in een vorige vergadering. De aangekondigde motie van PvdA, CDA, GroenLinks en DeVrije LIjst over een objectief gezondheidsonderzoek bij de Puikman kan daarop mogelijk een uitkomst bieden. Die motie wordt volgende week besproken.

College verrast door huur hotelkamers

Zowel wethouder Slettenhaar (Wonen) als wethouder Beems (Toerisme en Economie) uiten hun verbazing over de actie van het COA om hotelkamers te huren in hotel Van der Valk. Wethouder Beems: ,,We zijn jaren aan het werk met het ontwikkelen van toerisme in de deze regio. Daarvoor hebben we ook voldoende hotelkamers nodig. Daar fietst het COA nu zonder enige vorm van overleg met het college nu zomaar doorheen. Het gaat me niet om de discussie wel of geen statushouders. Wij zijn bezig met toerisme en kunnen die hotelkamers niet missen in de regio.’’

Op de foto:
De voormalige Montessorischool aan de Koekoeksbloem. (Archieffoto: Hans Boot)