Raad neemt burgerinitiatief over

Castricum –   In de raadscommissievergadering van afgelopen donderdag mochten de vijf fracties, die niet aan de beurt waren gekomen in de commissie van 30 januari, reageren op het burgerinitiatief van Hans van Balgooi voor het oplossen van het verkeersknelpunt bij het spoor over de Beverwijkerstraatweg. Dezelfde avond ging de raad akkoord met het voorstel behoudens een kleine aanpassing.

Er was al veel gezegd tijdens de eerste behandeling, maar de resterende fracties lieten donderdagavond toch ook nog even graag van zich horen. Lenie Kelder (CKenG) kreeg als eerste het woord van voorzitter Harold Ebels. Zij bedankte, evenals de volgende sprekers, Hans van Balgooi voor het vele werk dat hij aan zijn initiatief heeft besteed. Volgens CKenG valt er nog veel te onderzoeken. De partij pleit voor een doelgericht plan en vindt het autoluw maken van de spoorwegovergang een goed idee.

Evert Castelein stelde namens D66 dat alleen een fietstunnel nagenoeg geen oplossing voor het probleem is en zei: “Filmpjes tonen aan dat we een veiligheidsprobleem hebben. Dus college, ga aan de gang met planvorming. Het burgerinitiatief komt wel te vroeg en moet meegenomen worden in een volgende fase. Wij willen ook wachten op de nieuwe aansluiting op de A9.”

Leo van Schoonhoven van de gelijknamige fractie merkte op dat de gemeente steeds weer terecht komt bij dezelfde adviseurs die al 30 jaar bezig zijn. ,,Schakel Hans van Balgooi en Danny Hes maar eens in voor het maken van nieuwe plannen. Een randweg links- of rechtsom biedt volgens de verkeersambtenaren alleen soelaas.”

Zanderij

De SP wilde graag de klankbordgroep voor het oplossen van het knelpunt weer terugzien. Marjo Husslage: ,,Dat er iets moet gebeuren is duidelijk. Als het treinverkeer straks nog meer toeneemt, is Castricum niet meer toegankelijk.”

Als laatste kwam Sander Schmitz van de PvdA aan de beurt. Hij kon zich verenigen met het initiatief, maar was ook van mening dat de ontwikkelingen op de Zanderij afgestemd moeten worden op de suggesties voor het integraal verkeersplan. ,,Anders zijn de bouwplannen zo achterhaald. Het is één voor twaalf!”

Na een aantal interrupties en discussie over het splitsen van het voorstel van Van Balgooi en het indienen van amendementen, reageerde wethouder Paul Slettenhaar als volgt: ,,Het is een complex probleem en het is belangrijk dat er op korte termijn besluiten worden genomen. Het bouwen op de Zanderij kan parallel ontwikkeld worden met het onderzoek naar de voorgestelde suggesties. Beide voorstellen doorkruisen elkaar niet.”

Stemming

Nadat ruim voor de pauze alles in deze commissie was gezegd, volgde aansluitend de stemming in de raadvergadering. Het voorstel van het burgerinitiatief om het maken en uitvoeren van een integraal verkeersplan toe te voegen aan het raadsprogramma werd na het veranderen van één woord unaniem gesteund. Met uitzondering van GroenLinks en D66 werd er ook ingestemd met het onderzoek naar de 20 suggesties die er in het burgerinitiatief zijn opgenomen.

Tekst: Hans Boot

(Foto: Misschien moeten we straks weer naar dit soort oplossingen rond 1985?foto Oud-Castricum)