Spoorwegovergang Beverwijkerstraatweg Castricum

Raad eensgezind: geen autotunnel op Beverwijkerstraatweg

Castricum – Donderdag werd gesproken over de langere termijn oplossing voor de overgang Beverwijkerstraatweg. Het college zocht draagvlak voor aanleg van een autotunnel in verband met de invoering van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) vanaf 2031. De raad gaat daar niet in mee en ziet de aanleg van een tunnel als ‘allerlaatste redmiddel’.

Door Ans Pelzer

De eindrapportage van de werkgroep Beverwijkerstraatweg (zie inzet) concludeert o.a. dat invoering van PHS niet kan met een gelijkvloerse kruising. Men wil de tunnel aanhouden als optie voor de lange termijn. Voorlopig staan stikstof en de zeer hoge kosten iedere uitvoering van dat plan in de weg.

De werkgroep adviseert te kijken naar een andere lijnvoering: de treinen zo laten rijden dat een tunnel op de korte- en middellange termijn niet nodig is.

‘Geen grote aanpassingen nodig’

Castricummer Dave van Ooijen is pleitbezorger voor deze mogelijkheid. ,,Kijk naar een variant waarbij je aan de lijnvoering gaat sleutelen. Volgens mijn berekeningen kun je dan zonder problemen alle treinen door Castricum laten rijden. Daar zijn geen grote aanpassingen voor nodig.’’ Fractievoorzitter Harold Ebels van D66 onderstreept die gedachte. ,,Het is een dossier met een lange geschiedenis en veel emotie. Dat heeft zich vertaald in een voorstel met maar liefst 31 bijlagen. Wat er nu ligt is betrekkelijk eenvoudig. Als je kijkt naar de werkwoorden gaat het om kennisnemen en ruimte geven. Kennisnemen is niet moeilijk en het college de ruimte geven? Dat doen we alleen onder de conditie dat het vervolgens weer bij de gemeenteraad terugkomt. Het college wil de optie voor een autotunnel openhouden. Wat ons betreft wordt die optie als allerlaatste redmiddel achter de hand gehouden.’’ Meerdere sprekers refereren aan Van Ooijen en willen geen tunnel.

Andere lijnvoering

De VrijeLijst gaat een stapje verder en wil ‘beslist niet’ dat de optie voor een tunnel achter de hand gehouden wordt. De partij wil dat de tunnel helemaal niet meer in de stukken voorkomt. Brede steun is er in de gemeenteraad voor de tussenoplossing om de eerstkomende tien jaar de lijnvoering aan te passen, en wel op zo’n manier dat de situatie rondom de Beverwijkerstraatweg hanteerbaar blijft. Politici noch insprekers wensen een tunnel. De besluitvorming is over twee weken.

Lange termijn

Niet helemaal duidelijk wordt wat de raad op de lange termijn wil. Als de raad ook op de lange termijn geen tunnel wil, dan zal de raad volgens Dave van Ooijen moeten pleiten voor een aangepaste intentieovereenkomst. ,,Als de andere partijen vasthouden aan een tunnel, kan daarin opgenomen worden dat er ook voor de lange termijn naar alternatieve lijnvoering wordt gekeken.’’

Wie en wat is die werkgroep Beverwijkerstraatweg?

De werkgroep bestond uit vertegenwoordigers van ProRail, ministerie I&W, provincie Noord-Holland, de regio Alkmaar en gemeente Castricum. Opdracht was het aantal oplossingen voor de Beverwijkerstraatweg te trechteren van vier naar twee.

(Archieffoto: Bos Media Services)