Raad akkoord met onderzoek huisvesting Supreme College

Castricum – Voor de derde keer binnen een maand vergaderde de commissie over het hete hangijzer betreffende de projectopdracht voor de toekomstige huisvesting van het Supreme College. Na de nodige discussies over twee amendementen stemde het merendeel van de partijen met het collegevoorstel in.

Door Hans Boot

Aan de orde waren afgelopen donderdagavond twee amendementen over dit gevoelige onderwerp. Het eerste was afkomstig van GroenLinks en de VVD en hield de volgende wijziging van het voorstel in: ,,Deze projectopdracht vormt de start voor het traject om een projectleider aan te trekken die de nodige onderzoeken zal (laten) uitvoeren om de haalbaarheid te bepalen van mogelijke huisvesting van het Supreme College op het Vitesseterrein tezamen met nieuwe huisvesting voor Vitesse en buitenschoolse opvang.”

Daarnaast werden nog enkele aanvullingen voorgesteld voor onder andere het doel van het project en het op te leveren eindresultaat. In de raadsvergadering op dezelfde avond bleek na stemming dat deze motie was aangenomen na een uitslag van 14 voor en 10 tegen.

Maranathakerk

Motie 2 was ingediend door De VrijeLijst. Daarin werd voorgesteld om de huidige gebruiksmogelijkheden van de Maranathakerk voor deze onderwijsinstelling toe te staan tot aan het moment waarop deze besluit het gebouw te verlaten of sloop en bouwwerkzaamheden stopzetting van de onderwijsactiviteiten noodzakelijk maken. Deze motie haalde het niet nadat 10 personen voor stemden en 14 tegen.

Tot slot was er nog een stemming nodig over het besluit om verder te kunnen gaan met de projectopdracht zelf. Dat werd genomen met 18 stemmen voor en 6 tegen.

Voorlopig is er dus veel werk aan de winkel voor gemeente, SVOK, BSO en voetbalvereniging Vitesse ’22 om hun doelen te verwezenlijken. (Archieffoto Maranathakerk: Hans Boot)