Raad akkoord met bestemmingsplan Dampegheest en ruimtelijk kader Maranathakerk

Castricum/Limmen – De eerste raadsvergadering na het meireces verliep vorige week in hoog tempo doordat geen enkel voorstel tot discussies leidde. Ook werd ingestemd met de benoeming van een nieuw raadslid voor de partij Lokaal Vitaal.

Door Hans Boot

Klokslag 22.30 uur opende voorzitter Ben Tap de vergadering en stelde de agenda vast. Als eerste punt was de tijdelijke benoeming aan de orde van Willem Laan als raadslid ter vervanging van Herman Sterken (Lokaal Vitaal) die had aangegeven gebruik te willen maken van de wettelijke mogelijkheid tot het opnemen van zestien weken ziekteverlof. Omdat Laan de eerstvolgende was volgens de kandidatenlijst en zijn geloofsbrieven aan de eisen voldeden, werd hij unaniem toegelaten tot de raad en vervolgens beëdigd.

Het volgende punt betrof de vaststelling van het bestemmingsplan Dampegheest om de bouw van een hospice, acht seniorenwoningen en een vrijstaande woning op een kavel aan ’t Kieftenland mogelijk te maken. Nadat niemand van de raad daarover een stemverklaring wilde afleggen of vroeg om een stemming, werd het bestemmingsplan vastgesteld.

Maatschappelijke noodzaak

Ook het daarop volgende voorstel om het ruimtelijk kader voor de herontwikkeling van de locatie Maranathakerk vast te stellen kwam er zonder kleerscheuren doorheen. Daarvoor legde Aad Nijmeijer (PvdA) nog wel een stemverklaring af door naar voren te brengen dat zijn partij graag ziet dat er rekening wordt gehouden met de huisvesting van senioren in de nieuwbouw, omdat deze plek zich daar prima voor leent. Paulien Zwikker liet daarop weten dat DeVrijeLijst een groot voorstander is van het behoud van de kerk, maar dat de maatschappelijke noodzaak tot woningbouw en het feit dat haar partij tevreden is over het participatietraject de doorslag hadden gegeven. Ook in dit geval was er geen stemming nodig en kan er dus gewerkt worden aan een bestemmingsplan voor de bouw van een zorgpraktijk met twintig bovenwoningen op deze locatie.

Met de drie resterende voorstellen op de agenda werd ook volledig akkoord gegaan, zodat de voorzitter tijdig de raadsvergadering kon sluiten.

Op de foto:
De beëdiging van Willem Laan. (Foto: Mariska Tauber)