PWN verlaagt haar drinkwatertarief

PWN verlaagt haar tarieven met ingang van 1 januari 2019 waardoor de gemiddelde drinkwaterfactuur zonder BTW 1,2% lager wordt. Echter door de verhoging van het BTW-tarief van 6% naar 9% betalen huishoudens in Noord-Holland iets meer voor hun drinkwater dan in 2018.

Ten opzichte van vorig jaar is de variabele prijs (de prijs per m3) exclusief belasting gedaald en het tarief voor vastrecht licht gestegen. De drinkwatertarieven per 1 januari 2019 zijn:

Prijs per m³ (= 1.000 liter): Drinkwater € 1,21 (was € 1,24).

Vastrecht per jaar: Per perceel met eigen meter € 49,75 (was € 48,77); Per centraal bemeterd perceel € 44,77 (was € 43,89).

De tarieven zijn exclusief BTW en Belasting op Leidingwater (BoL) en gelden voor huishoudelijk en kleinzakelijk gebruik. BoL is een verbruiksbelasting, die PWN namens de consument afdraagt aan de fiscus.

De belangrijkste doelstelling in 2019 is het 24/7 leveren van kwalitatief goed en voldoende drinkwater aan de Noord-Hollanders. Daarbij streeft PWN naar een optimale dienstverlening aan de klant en een duurzame bedrijfsvoering. Kijk voor meer informatie over de nieuwe tarieven voor 2019 op www.pwn.nl/tarieven (Foto: Pixabay)