PWN jaarverslag 2023: bouwen aan de toekomst

Regio – Altijd betrouwbaar drinkwater en veerkrachtige natuur. Daar staat drinkwater- en natuurbedrijf PWN voor en daar hebben ruim 600 medewerkers van PWN zich in 2023 hard voor ingezet. In 2023 leverde PWN 108,9 miljoen m³ drinkwater aan 1,7 miljoen drinkwaterklanten in Noord-Holland.

Het uitvoeren van deze missie is geen eenvoudige opgave, gezien het huidige complexe speelveld waarin drinkwater- en natuurbedrijven zich bevinden. Onder andere een grillig klimaat, een toenemende drinkwatervraag, een dreigend zoetwatertekort en een afnemende waterkwaliteit zorgen voor veel uitdagingen.

Grote projecten

Om ervoor te zorgen dat de klanten van PWN niet alleen nu, maar ook in de toekomst altijd kunnen beschikken over water, lopen er verschillende omvangrijke projecten, die gepaard gaan met grote investeringen. Daarbij wordt ingezet op het vergroten van de drinkwaterproductiecapaciteit en het versterken en uitbreiden van drinkwaterbronnen.

Algemeen directeur Paulien Pistor: ,,Op dit moment bouwen we aan de toekomst van ons drinkwater in Noord-Holland. Dat is essentieel om later niet in de problemen te komen. We onderzoeken alternatieve bronnen om drinkwater van te maken en nieuwe productielocaties in het Gooi en in Overveen. Ook werken we aan een zogenoemd ‘masterplan’ voor de toekomst van het gehele drinkwatersysteem in Noord-Holland. Tegelijkertijd zetten we, samen met klanten en bedrijven, in op drinkwaterbesparing.’’

IJsselmeer

Het grootste deel van het water dat wij drinken in Noord-Holland komt uit het IJsselmeer. Doordat de kwaliteit van het IJsselmeerwater steeds meer onder druk staat, wordt het uitdagender om hier betrouwbaar drinkwater van te maken. Het toevoegen van steeds meer technische zuiveringsstappen zorgt ervoor dat het maken van drinkwater het milieu steeds meer belast en bovendien kostbaarder wordt. Pistor: ,,Met de aanleg van een klimaatbuffer proberen we dit te voorkomen. Hiermee komt er straks een uitgestrekt natuurgebied tussen het IJsselmeer en onze voorraadbekkens bij Andijk. Dat natuurgebied zuivert het IJsselmeerwater voordat het de bekkens instroomt, waardoor er daarna minder zuivering nodig is om er betrouwbaar drinkwater van te maken. De natuur als bondgenoot dus.’’

Samenwerking

Samenwerking en een open dialoog staan centraal in de aanpak van PWN. Pistor: ,,Ondanks het complexe speelveld werkt iedereen bij PWN met hart en ziel aan een robuuste drinkwatervoorziening en veerkrachtige natuur. We werken hard aan de opgaven van vandaag én plannen ver vooruit. Hiervoor is een intensieve samenwerking met onze partners cruciaal.’’ (Archieffoto: PWN)

Lees hier het complete jaarverslag 2023 van PWN.