PWN-directeur Joke Cuperus tekent contract project zonnepanelen

PWN-directeur Joke Cuperus heeft op maandag 8 oktober in het bijzijn van Hans Lambrechts, directeur bij Sunprojects, het contract voor de levering en installatie van 10.822 zonnepanelen bij PWN ondertekend.

Joke Cuperus: ,,PWN heeft als doelstelling om energie neutraal te worden. Hiervoor willen wij 100% van het energieverbruik duurzaam opwekken. Met dit project wil PWN een grote stap zetten richting het realiseren van de gestelde duurzaamheidsdoelstellingen en de bijbehorende CO2 reductie.’’ Het zonnepanelen project bij PWN gaat om 11 verschillende daken en 13 velden op verschillende bedrijfslocaties. In september zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart en in oktober zal er een start worden gemaakt met het leggen van de zonnepanelen op het PWN hoofkantoor in Velserbroek, daarna komen alle andere PWN drinkwaterlocaties aan bod.

PWN heeft hiervoor een Europese aanbesteding gedaan waarbij het project gegund is op basis van de beste verhouding tussen prijs en kwaliteit. Ook maatschappelijke verantwoordelijkheid bij de productie van zonnepalen is in de keuze meegenomen op basis van de internationaal erkende SVTC scorecard. (Foto: aangeleverd)