PvdA wil snel een plan voor lokale energieopwekking

Castricum – De PvdA-fractie ziet het liefst zo snel mogelijk een uitgewerkt plan verschijnen voor het op grotere schaal lokaal opwekken van energie. Men doelt hiermee op het grootschalig plaatsen van zonnepanelen, een grote windmolen op land of zee en kleinere windmolens bij boerderijen.

Volgens de PvdA-fractie zou de gemeente de kosten voor energieopwekking kunnen voorfinancieren uit de opbrengst van de verkoop van Eneco-aandelen. ,,De 23 miljoen euro die de gemeente daaruit kreeg, staat nu renteloos op de bank. Het geld kan renderen als het namens alle inwoners wordt ingezet voor lokale energieopwekking’’, zo stelt men. GroenLinks stelde in Castricum al vragen over het plaatsen van kleinere houten windmolens bij boerderijen. Uit de beantwoording van het college blijkt dat zo’n plaatsing weliswaar in strijd is met het vigerende bestemmingsplan, maar dat kan afwijken van dat bestemmingsplan wanneer dat voldoende gemotiveerd wordt.

,,Met andere woorden: het mag wel, als de agrariër zich houdt aan de voorwaarden’’, concludeert de PvdA. Een brede meerderheid in de gemeenteraad is voor het toestaan van meerdere windmolens van maximaal vijftien meter hoogte. Voorwaarden hiervoor zijn dat de windmolen op agrarische grond komt te staan of op een bouwperceel van ten minste 1 hectare waar een stedelijke functie is toegestaan. De windmolen moet in landschappelijk opzicht aansluiten op de bijbehorende bebouwing en moet in ruimtelijk opzicht zorgvuldig worden ingepast. (Foto: Pixabay)