PvdA-fractie wil snelle uitbetaling energietoeslag

Castricum – De PvdA-fractie heeft er bij burgemeester en wethouders op aangedrongen de energietoeslag voor minder draagkrachtigen snel uit te betalen. Men komt tot de conclusie dat het aan de gemeente toegekende budget nog niet geheel is uitgekeerd aan de bewoners die het geld nodig hebben.

Niet alleen vraagt de PvdA om dit alsnog binnen twee weken te regelen, ook wil men weten of de gemeente Castricum bepaalde doelgroepen actief benadert. Te denken valt aan ondernemers die eerder een beroep deden op de TOZO-regeling, maar ook ZZP’ers met een laag inkomen en andere werkende armen. Volgens de PvdA-fractie ervaren inmiddels ook huishoudens met een middeninkomen de energiearmoede. ,,Is het college bereid de energietoeslag toe te kennen aan huishoudens met een inkomen tot 130% van het minimum? Zo nee, waarom niet?’’ De fractie stelt verder voor om van de miljoenen liggende gelden uit de verkoop van Eneco-aandelen een fonds op te zetten voor het verstrekken van leningen om energiebesparende maatregelen te financieren. (Foto: Pixabay)