Publiekscampagne ‘Goud voor elkaar’ van start

Regio – Vorige week is de nieuwe publiekscampagne ‘Goud voor elkaar’ van start gegaan. De campagne, een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Castricum, Heiloo en Bergen en twaalf maatschappelijke partners, heeft als doel bewustwording te creëren over de waarde van onderlinge hulp en steun in de buurt.

In juni 2023 gaven de colleges van B&W van de drie gemeenten de opdracht voor de ontwikkeling van deze publiekscampagne, ter versteviging van de onderlinge band in de dorpen. In Castricum, Heiloo en Bergen is het streven dat alle inwoners mee kunnen doen in de gemeenschap. Onderwerpen als kansrijk opgroeien, vitaliteit en bestaanszekerheid zijn onderwerpen die extra aandacht verdienen. Om deze uitdagingen aan te pakken, is het belangrijk dat gemeenten, maatschappelijke organisaties en inwoners goed samenwerken. Met de campagne willen de gemeenten en de organisaties laten zien hoe waardevol het is om elkaar in de buurt te helpen en steunen. De campagne loopt vijf weken en is onder andere zichtbaar op abri’s, borden, krantenadvertenties, posters en sociale media. Op de campagnewebsite www.samengoudvoorelkaar.nl kunnen bezoekers aan de hand van een korte quiz ontdekken welke ‘Gouddoener’ ze zijn. Later dit jaar wordt de boodschap herhaald.

Op de foto:
De twaalf maatschappelijke partners gaven met de wethouders Marco Wiesehahn-Vrijman (Bergen), Falgun Binnendijk (Castricum) en Antoine Tromp (Heiloo) in de Abdij van Egmond het startschot voor de campagne. (Foto: aangeleverd)