Provincie wil nog meer scholen aan zonnepanelen helpen

Regio – De provincie Noord-Holland wil zon op parkeerplaatsen subsidiëren en doorgaan met het stimuleren van zonnepanelen op schooldaken, omdat uit onderzoek is gebleken dat dit succesvol is. De provincie heeft proeven laten evalueren door onderzoeksbureau AEF. Het ging om testen met zonne-energie op bedrijfsdaken, op agrarische daken en op schooldaken.

De provincie wil blijven samenwerken met Stichting Schooldakrevolutie. Deze organisatie ondersteunt gemeenten en schoolbesturen bij de verduurzaming van schoolgebouwen. In Noord-Holland heeft de stichting dat de afgelopen twee jaar namens de provincie gedaan. De aanpak van Stichting Schooldakrevolutie komt als beste uit het onderzoek van AEF naar voren. Dit succes is voornamelijk te wijden aan de bekendheid, en daarmee het vertrouwen van Schooldakrevolutie bij gemeenten en scholen.

Solar Carport

Het evaluatierapport stelt dat de markt voor zonnepanelen op daken goed is ontwikkeld en al voldoende gesubsidieerd wordt door het Rijk. Waar nog wel winst te behalen is, is het subsidiëren van innovaties die nog in ontwikkeling zijn, die nog niet rendabel zijn, maar wel veel potentieel hebben. Een Solar Carport is hier een goed voorbeeld van. Dit is een auto-overkapping waar zonnepanelen in geïntegreerd zijn. Samen met de gemeente Rotterdam heeft de provincie Noord-Holland al een tool gelanceerd die laat zien waar parkeerterreinen slimmer benut kunnen worden door overdekt parkeren te combineren met de opwekking van zonne-energie. De provincie onderzoekt of zij de ontwikkeling hiervan kan subsidiëren.

Krapte op het elektriciteitsnet

Vanwege krapte op het elektriciteitsnet waren proeven op agrarische daken niet altijd succesvol. De provincie wil investeren in oplossingen hiervoor. De aanpak voor bedrijfsdaken wil de provincie samenvoegen met de aanpak voor energiebesparing van bedrijventerreinen. Dat blijkt effectiever. (Foto: Pixabay)