Provincie wil museumstatus voor Huis van Hilde

De provincie Noord-Holland wil dat Huis van Hilde, het archeologiecentrum in Castricum,  officieel geregistreerd wordt als museum. Daarnaast moeten bezoekers die in het bezit zijn van een Museumkaart gratis toegang kunnen krijgen.
Huis van Hilde werd bij de opening in 2015 gepresenteerd als een ‘bezoekbaar depot’. De hoofdfunctie van het gebouw is die van bewaarplaats voor de archeologische collectie van de provincie Noord-Holland. Een deel van het pand is ingericht als publieksruimte met onder andere een tentoonstellingszaal, een restaurant en een winkel. Inmiddels hebben ruim 50.000 mensen Huis van Hilde bezocht.
Gedeputeerde Jack van der Hoek: ,,Huis van Hilde heeft een geweldige start gemaakt. Uit het grote aantal bezoekers blijkt dat er veel belangstelling is voor de archeologische geschiedenis van Noord-Holland. Samen met de exploitant zetten wij ons in voor een duurzame toekomst van Huis van Hilde. Een museumregistratie draagt daar aan bij.”
Een museumregistratie maakt het eenvoudiger om bruiklenen aan te vragen bij andere musea. Deze bruiklenen kunnen gebruikt worden voor de inrichting van tijdelijke exposities. De Museumkaart verlaagt de drempel voor een herhaalbezoek. Huis van Hilde toont meer dan 1000 voorwerpen uit de archeologische collectie. Bezoekers kunnen zoveel informatie krijgen over de geschiedenis van Noord-Holland dat een herhaalbezoek eigenlijk noodzakelijk is. De verwachting is dan ook dat bezoekers met de museumkaart vaker langskomen om een tijdelijke expositie te bezoeken of om deel te nemen aan de vele activiteiten. De provincie Noord-Holland gaat Huis van Hilde aanmelden bij het Museumregister Nederland en na opname in het register lid maken van de Museumvereniging, waardoor acceptatie van de Museumjaarkaart mogelijk is. Foto: Kenneth Stamp.