Provincie Noord-Holland en Nissan verlengen samenwerking 

Regio – Autofabrikant Nissan en de provincie Noord-Holland verlengen hun samenwerking tot minimaal eind 2025. In de Amerikaanse staat Californië tekenen vertegenwoordigers van beide partijen hiertoe vandaag een overeenkomst. Gedeputeerde Jeroen Olthof van de provincie Noord-Holland is op die locatie omdat hij deelneemt aan een Nederlandse handelsmissie. Die is gekoppeld aan het werkbezoek van koningin Máxima aan de Verenigde Staten.

Auto’s worden steeds slimmer en nemen bestuurders taken uit handen. Het is voor de provincie Noord-Holland belangrijk om te weten welke technologische ontwikkelingen eraan komen en wat de impact daarvan is op de infrastructuur. Door het testen op provinciale wegen krijgt Nissan inzicht in de werking en impact van de ontwikkelde systemen. De provincie is zo tijdig op de hoogte van ontwikkelingen die ervoor kunnen zorgen dat we slim, schoon en veilig in Noord-Holland reizen, nu en in de toekomst.

Experimenteren op de echte weg

Provinciale wegen zijn ideaal om nieuw ontwikkelde technologieën zoals rijhulpsystemen in de praktijk te testen. Dat komt omdat er verschillende soorten verkeer gebruik van maken waaronder fietsers en voetgangers en er kruisingen, rotondes en verkeerslichten zijn. Voor het in Amerika gevestigde Nissan is dat een ideale testsituatie. De provincie kan hierdoor onderzoeken hoe nieuwe voertuigtechnologie en data gebruikt kunnen worden voor slim verkeersmanagement, het verminderen van de CO2-uitstoot en het verbeteren van de verkeersveiligheid. In de komende periode wordt verder uitgewerkt welke testen en informatie Nissan en de provincie met elkaar gaan uitvoeren en delen. De provincie werkt ook samen met andere autofabrikanten en bedrijven om goed voorbereid te zijn op de toekomst.

Resultaten samenwerking

De provincie werkt sinds 2013 samen met Nissan. Met de ondertekening van deze overeenkomst wordt de samenwerking voortgezet tot december 2025. De afgelopen jaren heeft de samenwerking veel inzichten opgeleverd. Daarbij is het goed om te weten dat de provincie Noord-Holland veel waarde hecht aan cybersecurity en privacy. Er is bijvoorbeeld onderzocht of door het delen van videobeelden uit voertuigen de verkeerscentrale van de provincie sneller en adequater kan reageren op incidenten. Het delen van deze informatie heeft een positief effect op de veiligheid en de bereikbaarheid.

Ook is onderzoek gedaan naar specifieke Nederlandse verkeerssituaties die voor (toekomstige) zelfrijdende auto’s moeilijk te herkennen zijn. Een voorbeeld hiervan zijn plekken met fietsers. Het gaat dan om situaties waarin de sensoren van deze slimme auto’s geen volledig overzicht hebben. Ook kan het zijn dat het zicht van de sensor in een bepaalde richting is geblokkeerd, zoals bij rotondes of onoverzichtelijke kruispunten. Meer weten? Bekijk de video.

Nederlandse Handelmissie naar Californië

Het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst vindt plaats tijdens de handelsmissie aan Californië. Die is georganiseerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Aan deze handelsmissie nemen 120 Nederlandse bedrijven en publieke instellingen deel. Tijdens het economisch werkbezoek van koningin Máxima aan de Verenigde Staten komen onder meer klimaatverandering, energietransitie en gezondheidszorg aan de orde. Ook slimme en schone mobiliteit in stedelijke regio’s staan hoog op de agenda staan.

Het bezoek vindt plaats van dinsdag 6 tot en met vrijdag 9 september in San Francisco en Silicon Valley (Californië) en Austin en Houston (Texas). Koningin Máxima wordt bij haar bezoek, dat duurt van dinsdag 6 tot en met vrijdag 10 september, begeleid door minister Liesje Schreinemacher voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Ook minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, minister Robbert Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en staatssecretaris Heijnen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, nemen deel aan het bezoek. (Foto: aangeleverd)