Provincie brengt veiligheid, leefbaarheid en doorstroming van Noord-Hollandse wegen in kaart

Regio – De provincie Noord-Holland heeft van haar wegen en het grootste deel van haar fietspaden in beeld gebracht hoe het gesteld is met de verkeersveiligheid, de doorstroming en het effect op de leefbaarheid en de natuur. De gegevens zijn op www.noord-holland.nl voor iedereen beschikbaar.

De provinciale wegen in Noord-Holland zijn grotendeels aangelegd tijdens de wederopbouw in de jaren 50 en daarom allemaal min of meer gelijktijdig toe aan groot onderhoud of vervanging. Gedeputeerde Mobiliteit en Bereikbaarheid van de provincie Noord-Holland, Jeroen Olthof: ,,We investeren ieder jaar zo’n 100 miljoen euro, puur om de bestaande infrastructuur in stand te houden. Daarnaast willen we het makkelijker maken om de fiets, de bus of de benenwagen te pakken, de luchtkwaliteit verbeteren, geluidsoverlast verminderen en natuurverbindingen maken. Dat vraagt om flinke investeringen bovenop het benodigde onderhoud. Omdat er geen geld is om al die ambities tegelijk waar te maken, moeten we prioriteren. Deze overzichten helpen om daarin goed onderbouwde keuzes te maken.’’

130 wegtrajecten

De provincie heeft van 130 wegtrajecten in beeld gebracht hoe het staat met de verkeersveiligheid voor het wegverkeer, de verkeersveiligheid voor fietsers, bereikbaarheid voor fietsers, doorstroming wegverkeer, doorstroming busverkeer, het effect op de leefomgeving (luchtkwaliteit en geluid) en kansen voor de natuur (ontsnippering). De informatie is te vinden in de Investeringsstrategie Noord-Hollandse infrastructuur op de website van de provincie Noord-Holland. Op 15 maart 2023 zijn er Provinciale Statenverkiezingen. De nieuwe coalitie bepaalt welke factoren het zwaarst wegen bij het prioriteren van toekomstige infra-projecten.

Verkeer en vervoer in Noord-Holland

Iedere dag zijn in Noord-Holland mensen op weg naar hun bestemming. De provincie helpt ze die bestemming veilig en op de afgesproken tijd te bereiken. Men zorgt voor schone en veilige wegen en voor voldoende openbaar vervoer. Ook maakt men het makkelijker om te kiezen voor de fiets, de benenwagen of het openbaar vervoer. Dat is nodig omdat het steeds drukker wordt op de weg en we gezondheid, milieu en natuur willen verbeteren. Dat doet de provincie overigens niet alleen, maar samen met de inwoners, de gemeenten, maatschappelijke organisaties, marktpartijen en kennisinstellingen. Zo voorkomt men files en houdt men Noord-Holland bereikbaar én leefbaar.

Op de foto:
De provincie Noord-Holland beheert 645 kilometer aan provinciale wegen en 384 kilometer aan fietspaden. (Foto: Provincie Noord-Holland)