Provincie blijft techniekevenement voor jongeren sponsoren

Regio – De provincie Noord-Holland sponsort de komende vier jaar het Promotie Event Techniek (PET) in Noord-Holland. Een PET is bedoeld om jongeren én hun ouders te informeren en te enthousiasmeren voor een opleiding en / of baan in de techniek.

Het promotie-evenement techniek (PET) brengt kinderen al vanaf het basisonderwijs (groep 7 en 8) in contact met techniek in de breedste zin. Techniek is overal: aan de hand van de Zeven Werelden van Techniek zien leerlingen hoe techniek in onze samenleving is verweven. Zij krijgen niet alleen promotiemateriaal mee naar huis, maar kunnen ook veel dingen doen die te maken hebben met techniek en wetenschap. Regionale en nationale organisaties en bedrijven bieden tijdens een PET mooie activiteiten en workshops.

Een brug of vliegtuig bouwen, metaal detecteren, met een VR-bril aan de slag gaan, 3D-printen, dakpannen leggen, Minecraften, tegels zetten, een robot programmeren, rookmaskers testen bij de brandweer en nog veel meer. Gedeputeerde Esther Rommel: ,,Zonder goede vakmensen lukt het niet om plannen op het gebied van duurzaamheid en energietransitie te realiseren. Daarom zetten we alles op alles om technische beroepen onder de aandacht te brengen. De provincie draagt de komende vier jaar graag financieel bij.’’

Mooie techniekbeleving

Erik de Mink, regiocoördinator voor Noord-Holland: ,,Wij zijn blij dat de provincie Noord-Holland het contract met vier jaar heeft verlengd. Dit zorgt voor continuïteit in onze programmering en is een mooi signaal naar onze partners in de regio’s met wie wij samen al die PET Events organiseren. Samen zorgen we ervoor dat jongeren een mooie techniekbeleving hebben. Dat is belangrijk. Positieve techniekbelevingen vergroten de kans dat jongeren voor een techniek- of bètaprofiel gaan kiezen in het voortgezet onderwijs. Er is grote vraag naar technici gezien de maatschappelijke uitdagingen die er zijn. Wij bereiken jaarlijks bijna 30.000 leerlingen met onze activiteiten. Mede dankzij deze contractverlenging kunnen wij ook de komende vier jaar hieraan een belangrijke bijdrage leveren.’’

PET in 2024-2025

Op 30 mei vond in Schagen het eerste Promotie Event Techniek (PET) Kop van Noord-Holland plaats in het Regius College in Schagen. Zo’n 1000 bezoekers bezochten dit PET. De komende jaren gaat het PET afwisselend naar Wieringerwerf en Den Helder. Er zijn PET’s in de hele provincie; in Alkmaar, West Friesland (2x), IJmond, Waterland, Zaanstad, Haarlem, Haarlemmermeer en Gooi & Vechtstreek. Scholen kunnen gratis deelnemen.

Op de foto:
Tijdens een PET Event kunnen jongeren zelf met een VR-bril aan de slag gaan. (Foto: Provincie Noord-Holland)