Provincie blijft de komende jaren fors inzetten op Smart Mobility

Regio – Tot 2030 worden in onze provincie ruim 200.000 woningen bijgebouwd. Het is nu al druk op de Noord-Hollandse (vaar)wegen en die drukte neemt de komende jaren alleen maar toe. Als we mobiliteit niet op een andere manier gaan organiseren leidt de bouw van die extra woningen tot 40% meer verkeer en staan we allemaal stil. De provincie investeert daarom bijna 7 miljoen extra in de ontwikkeling van slimme, schone en veilige oplossingen, voor nu en in de toekomst.

Gedeputeerde mobiliteit en bereikbaarheid Jeroen Olthof: ,,De wereld om ons heen verandert continu. Dat heeft ook invloed op de manier waarop we reizen. Nieuwe technologieën in de auto en langs de weg, zoals intelligente verkeerslichten en sensoren om uitstoot en geluid te meten, bieden kansen om beter in te spelen op de groeiende mobiliteitsbehoefte. Door daarbij het aanbod van schone alternatieven en deelsystemen te stimuleren, kunnen we ervoor zorgen dat mobiliteit slimmer, schoner en veiliger wordt, precies wat we als provincie willen.” Ook het reisgedrag van gebruikers verandert, mede als gevolg van toenemende aandacht voor klimaat, milieu, gezondheid en duurzaamheid. Dat betekent dat er, nu meer dan ooit, kansen zijn om mobiliteit anders vorm te geven. Met nieuwe technologieën en slimme mobiliteitsconcepten, maakt de provincie reizen aangenamer, biedt ze meer en gezondere mobiliteitskeuzes aan de reizigers aan en zorgt er tegelijkertijd voor dat er minder schade wordt toegebracht aan mens en milieu.

Financiering

Voor de volledige realisatie van de focus is ruim 15 miljoen euro nodig. 4,7 miljoen daarvan is al in 2018 door Provinciale Staten beschikbaar gesteld voor de uitrol van intelligente verkeerslichten. Gedeputeerde Staten vragen Provinciale Staten in te stemmen met het voorstel voor een investering van 6,8 miljoen euro voor de ontwikkeling van Smart Mobility oplossingen om slim, schoon en veilig te kunnen reizen, nu en in de toekomst. Voor de resterende 4 miljoen wordt gezocht naar externe dekking en/of landelijke en Europese subsidies.

Meer informatie

Met vragen kunnen geïnteresseerden contact opnemen met het servicepunt van de provincie (0800  0200600 / servicepunt@noord-holland.nl). Kijk op www.noord-holland.nl/smartmobility voor meer informatie. (Afbeelding: aangeleverd)