Provinciale subsidies voor rijksmonumenten

De provincie Noord-Holland heeft bijna 5,5 miljoen euro subsidie verdeeld voor de restauratie van 53 rijksmonumenten. Daaronder zijn ook de dorpskerk in Castricum en de stolp Vredeburg in Limmen. Met de subsidie wil de provincie het behoud van rijksmonumenten via restauratie stimuleren.

Voor het groot onderhoud aan de toren van de dorpskerk stelt de provincie Noord-Holland een bedrag van € 25.033,00 beschikbaar aan de gemeente Castricum. De bijdrage aan de restauratie van de stolp Vredeburg in Limmen is € 39.837,00 en gaat naar Stichting Vredeburg Limmen. De vraag naar financiële bijdragen voor restauratieprojecten is groot. Dat blijkt uit de ruim zestig subsidieaanvragen die de provincie voor dit jaar heeft ontvangen. De subsidie is bedoeld voor rijksmonumenten zonder woonfunctie zoals kerken, molens en industrieel erfgoed. De provincie vindt het belangrijk dat rijksmonumenten behouden blijven en toegankelijk zijn voor het publiek. De restauratie- en herbestemmingen dragen hieraan bij. De provincie voert de regie bij de verdeling van de subsidiegelden, waarvan de helft van het Rijk afkomstig zijn. Noord-Holland telt ongeveer 14.000 rijksmonumenten, duizenden gemeentelijke monumenten en zo’n vijfhonderd provinciale monumenten. (Foto: Bos Media Services)