Provinciaal toezicht: Castricum scoort redelijk

Castricum – De provincie Noord-Holland beoordeelt jaarlijks hoe gemeenten het doen als het gaat om financiën, informatie en archiefbeheer, omgevingsrecht en de huisvesting van verblijfsgerechtigde asielzoekers. Het Jaarverslag Interbestuurlijk Toezicht 2020 geeft inzicht in de beoordelingen per gemeente. Castricum scoort niet op alle punten een voldoende, maar komt al met al redelijk uit de bos.

Uit een door de provincie gepubliceerde interactieve kaart blijkt dat de gemeente Castricum voor zowel financiën als informatie en archiefbeheer goed presteert. Bij omgevingsrecht is echter ruimte voor verbetering. De provincie gebruikt hier de aanduiding ‘redelijk adequaat’ en lichtte dit eind 2020 als volgt toe: ,, Het opzetten van een complexe ambtelijke samenwerking kost uw organisatie veel tijd. De kaders voor goed archief- en informatiebeheer zijn weliswaar opgesteld, maar het is zaak om hier nu ook uitvoering aan te geven. Een overzicht van alle in de  organisatie aanwezige  informatie ontbreekt, waardoor goed en volledig informatiebeheer niet goed mogelijk is. Ook het wettelijk verplichte vernietigen van alle informatie die daarvoor in aanmerking komt, wordt niet of niet tijdig uitgevoerd. Hiermee voldoet u niet aan de wettelijk verplichte vernietiging van informatie en loopt u tevens het risico niet te voldoen aan de privacywetgeving.’’

Huisvesting asielzoekers

Waar het de huisvesting van verblijfsgerechtigde asielzoekers betreft, scoort Castricum een onvoldoende. ,,Op peildatum 1 januari 2021 heeft Castricum een achterstand van 27 te huisvesten verblijfsgerechtigden. Haar taakstelling voor de eerste helft van 2021 is 28. Inclusief de achterstand van 2020 heeft zij 55 verblijfsgerechtigden te huisvesten voor peildatum 1 juli 2021.’’ Castricum is overigens niet de enige gemeente waar dit speelt. Een aantal gemeenten maakt zich zorgen over de verhoogde taakstellingen voor 2021. Vanwege woningnood en beperkte financiële middelen vragen zij meer tijd en financiële ondersteuning om deze taakstellingen te realiseren. Op basis van de jaarlijkse beoordelingen bepaalt de provincie of extra toezicht nodig is of dat het toezicht versoberd kan worden. Indien nodig kan de provincie slechte besluiten zelfs ongedaan maken of verwaarloosde taken zelf uitvoeren op kosten van de gemeente. Uit de beoordeling 2020 blijkt dat de provincie het toezicht heeft moeten verscherpen voor achttien Noord-Hollandse gemeenten.

Het kaartje boven dit artikel toont de beoordeling in de categorie “Huisvesting verblijfsgerechtigde asielzoekers”. (Afbeelding: Provincie Noord-Holland)