ProRail voorstander van autoluwe Dorpsstraat

Castricum – Op de raadsinformatieavond van 27 januari wordt het conceptrapport over de pilot ‘Dorpsstraat autoluw’ gepresenteerd. ProRail, een van de partijen die nauw betrokken is bij het verbeteren van de veiligheid op en rond de Beverwijkerstraatweg, heeft daarop een voorschot genomen door het college en de gemeenteraad schriftelijk te adviseren.

Door Hans Boot

Mede namens het Ministerie van IKW bevestigt ProRail nog eens in haar brief van 20 januari aan het college en de raad dat een oplossing van de situatie op de Beverwijkerstraatweg een randvoorwaarde is voor het invoeren van de hoogfrequente dienstregeling op het traject Alkmaar-Amsterdam van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS). Daaraan wordt toegevoegd dat de situatie op de overweg in ieder geval niet mag verslechteren en dat er al tientallen jaren zonder resultaat op een oplossing wordt gestudeerd en over wordt gepraat.

De Nederlandse spoorwegbeheerder verwijst in de brief naar de uitkomsten van de pilot, die in het najaar van 2021 heeft plaatsgevonden, en een duidelijke afname van het autoverkeer van de overweg Beverwijkerstraatweg richting Dorpsstraat laat zien. Ook is men verheugd te constateren dat de veiligheid van de overweg duidelijk verbetert door het aanbrengen van een knip in de Dorpsstraat. Op grond van deze visie wordt gevraagd de mogelijkheid van een vorm van een autoluwe (omgeving van de) Dorpsstraat open te houden en als raad geen besluiten te nemen die deze oplossing doorkruizen.

Gezamenlijke studie naar de varianten

Tot slot dringt ProRail erop aan dat dat er zo snel mogelijk wordt gestart met een gezamenlijke studie naar de varianten, waarvoor de gemeenteraad een aanzet heeft gegeven en waarover de gemeente Castricum, de stadsregio Alkmaar, de provincie Noord-Holland, ProRail en het Ministerie van I&W al langere tijd in gesprek zijn. Raadslid Gerard Brinkman (GroenLinks), die tevens lijsttrekker is voor de komende gemeenteraadsverkiezingen, reageerde enthousiast op de brief van ProRail: ,,Een van de speerpunten van mijn partij houdt in dat we de doorstroming op bedoelde overgang willen bevorderen door het autoluw maken van de Dorpstraat. De visie van ProRail sluit daar dus prima op aan.”