Proef van twee maanden in najaar: toch een autoluwe Dorpsstraat?

Castricum – In september en oktober zal de Dorpsstraat afgesloten worden voor doorgaand autoverkeer. Bij wijze van een proef wordt de straat in die periode enkel toegankelijk voor fietsers. De pilot is onderdeel van het verbeteren van de verkeersveiligheid rondom de spoorwegovergang.

Het autoluw maken van de Dorpsstraat is al jaren onderwerp van gesprek. De verkeersstroom wordt steeds groter, met gemiddeld zo’n 5.500 auto’s per dag. Een aanzienlijk deel daarvan is geen bestemmingsverkeer en gebruikt de straat als doorgaande route, blijkt uit onderzoek van verkeersdeskundige Dennis Dieleman. De pilot maakt deel uit van de wens om de verkeerssituatie rondom de Beverwijkerstraatweg te verbeteren. Gemeentelijk projectleider Rob Jongenburger: ,,Het plan van de overweg en de verdere doorgang door- of langs Castricum zal veel tijd vergen. De Dorpsstraat autoluw maken kan sneller. In combinatie met het instellen van éénrichtingsverkeer op de Schoutenbos wordt het al veiliger bij de overweg, waardoor het mes aan twee kanten snijdt. Duidelijk is dat dit niet ten koste mag gaan van de Verzetsheldenbuurt door toename van het sluipverkeer.” Volgens Dieleman gaat het op een doordeweekse dag om 1.400 auto’s door de Verlegde Overtoom en op de vrijdagse marktdag zo’n 2.000.


Inrijverbod

Vanaf de Stationsweg stuit autoverkeer voorbij de Verlegde Overtoom op een bord met inrijverbod. Uitzonderingen voor bestemmingsverkeer en leveranciers van goederen. De bewoners van de Verzetsheldenbuurt kunnen zo nog wel in hun straat komen. Komend vanaf de andere kant zal de Dorpsstraat net voorbij de Torenstraat afgesloten worden. Door deze maatregelen wordt het doorgaande verkeer min of meer gedwongen om de huidige hoofdroute te volgen. Voor er een definitief besluit wordt genomen zal één en ander in een pilot worden uitgeprobeerd.

Burgerparticipatie

Meepraten en ideeën opperen vanuit omwonenden is onderdeel van de procedure om tot keuzes en oplossingen te komen. Maar liefst vijftig bewoners reageerden positief toen zij werden gevraagd deel te nemen aan een online ‘klankbordoverleg’. Oorspronkelijk waren bijeenkomsten op het gemeentehuis bedacht, maar corona gooide roet in het eten. De oplossing kwam van Rob Jongenburger, Dennis Dieleman en Janine van Grevenstein. Zij organiseerden vier video vergaderingen over het onderwerp. Eén met een film en uitleg vooraf over een eerste voorstel en daarna drie met afzonderlijke groepen voor reacties en suggesties. Aanvullingen en suggesties van buurtbewoners worden in de pilot meegenomen. (Tekst: Aart Tóth)

Op de foto:
Projectleider Rob Jongenburger en Verkeersdeskundigen Dennis Dieleman en Janine van Grevenstein.