Procedure van start voor 48 sociale woningen Duin en Bosch

Castricum – Voor de locatie De Clinghe in Duin en Bosch is een plan uitgewerkt voor 48 sociale woningen. Kennemer Wonen ontwikkelt twee woongebouwen met appartementen. De procedure voor de bouw is inmiddels gestart. Het ontwerp bestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning liggen gezamenlijk van 3 juni tot en met 14 juli 2021 ter inzage.

Wethouder Paul Slettenhaar is blij dat hij deze stap kan zetten: ,,Na een lange vertraging door onder andere het stikstofprobleem leggen we het plan nu ter inzage. Het college is tevreden over de uitwerking van het plan en heeft er vertrouwen in dat de omgeving en de raad er ook positief tegenover staan. Het zou fantastisch zijn als de bouw van deze woningen in 2022 kan starten.”

Het plan

Het bouwplan voorziet in twee woongebouwen met in totaal 48 appartementen. Kennemer Wonen gaat deze woningen verhuren. De gebouwen passen in het duinlandschap en zijn in de sfeer van de aanwezige chaletstijl in Duin en Bosch ontworpen. Ook is er aandacht voor de natuur. De bijzondere bomen worden gespaard en er komen nestkasten voor verschillende diersoorten. De ruimte van het amfitheater blijft aanwezig en wordt een ‘boskamer’.

Inzage en reageren

Voor dit plan is een aanpassing van het bestemmingsplan nodig en een omgevingsvergunning. Op basis van het op 1 oktober 2020 genomen raadsbesluit gebeurt dit in één gecoördineerde procedure. Het ontwerp bestemmingsplan Duin en Bosch 1e herziening en de ontwerp omgevingsvergunning liggen gelijktijdig ter inzage van 3 juni tot en met 14 juli 2021. Wie dat wil, kan tot uiterlijk 14 juli een zienswijze indienen.

Op de website van de gemeente Castricum zijn de stukken van het ontwerp bestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning in te zien (www.castricum.nl/plannen-en-projecten/clinghe-duin-en-bosch). Het ontwerp bestemmingsplan is ook via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl te raadplegen.

Planning

De gemeenteraad neemt naar verwachting in het vierde kwartaal van dit jaar een besluit over het vaststellen van het bestemmingsplan. Het college van B&W verleent vervolgens de omgevingsvergunning. (Afbeelding: aangeleverd)