Probleem familie Huijsman op Kapelweg opgelost

Er is een probleem de wereld uitgeholpen. Antoon Huijsmans en zijn vrouw, 87 en 79 jaar oud en bewoners van een huis op de Kapelweg in Limmen, zijn gecompenseerd voor de fout die is gemaakt in de ontwikkeling van plan Zandzoom. Bij de realisering van de woningen ontdekte men dat er met name rondom het perceel Kapelweg 9 fouten zijn gemaakt bij de communicatie over de situering van de woning aan de zuidzijde van het bestaande perceel. Daar waar de gemeente foutief schreef dat er vijf meter uit de erfafscheiding gebouwd zou worden, werd dit in werkelijkheid slechts drie meter. Ook werd er een raam ingezet aan de noordzijde wat de privacy van de familie Huijsmans aantast.

,,Het is te gemakkelijk om te zeggen dan had je maar beter naar de bouwplannen moeten kijken, of je kunt toch wel een tekening goed lezen”, zegt Kees Kroone in een persbericht. Alle betrokkenen, de bewoners van Kapelweg 1, de familie Huijsmans en Het Ontwikkelingsbedrijf De Limmer Strandwal – een combinatie van de gemeente Castricum en Driessen Vastgoed – zijn om tafel gaan zitten om tot een oplossing te komen voor de gedupeerden.

Kroone: ,,De woordvoerder namens de familie Huijsmans, schoonzoon Joop Stet, ging met een zeer positieve instelling en goed gevoel voor samenwerking de onderhandelingen in. De ontwikkelingscombinatie is nu overgegaan tot de aankoop van het betrokken perceel en zal er op termijn voor de familie Huijsmans gezorgd worden voor een passende woonruimte, met in achtneming van hun leeftijd. De familie heeft grote waardering voor Haiko ter Heide en Jeroen Drenth van de gemeente Castricum en Louis Al namens Driessen Vastgoed. De familie Huijsmans is uiterst tevreden met de geboden oplossing die de gesprekspartners wisten te bereiken.”

De gemeente Castricum en de projectontwikkelaar hebben direct lering getrokken uit deze zaak en zullen bij het vervolg van de bouwplannen de grootste zorgvuldigheid in acht nemen. Het bouwplan De Limmer Linten is in 2016 begonnen en loopt nog enkele jaren door, de bouwprojecten schuiven nu op in noordelijke richting tot aan het Dronenlaantje.