Pro Railpresentatie roept vragen op

,,Tijdens een informatiebijeenkomst van het Ministerie I&M en Pro Rail in een overvol Johanna’s Hof kwamen meer vragen dan antwoorden naar voren. Men gaf een vooral technische toelichting op de procedure en varianten voor een opstelterrein bij Castricum of Uitgeest. Kaartmateriaal in een zijzaal was niet bepaald duidelijk en belangstellenden werden verwezen naar een ‘workshop’ die op 11 september wordt gehouden.” Dat stelt Frank du Long, voorzitter Werkgroep Acties Uitgeest & Omgeving. ,,Al op 27 mei hebben wij tijdens een hoorzitting van de Provinciale Commissie Ruimte & Milieu het volgende naar voren gebracht: Plannen van de provincie en MRA om hier een Spoorwegen knooppunt met opstel- en parkeerterreinen en vervolgens stedelijke verdichting te realiseren, staan haaks op de SV Uitgeest2020, ofwel onze democratisch vastgestelde structuurvisie. Een onzalig plan dat niet past in bestaand beleid, maar ook niet binnen de Schiphol contouren. Wij kunnen en mogen niet accepteren dat een kongsi van Pro Rail, de NS, ANWB, Vestia, Ministerie voor I&M, Provinciaal Bestuur en andere onder regie van de Vereniging EU-Deltametropool hier de gang van zaken bepaalt en wij vinden dat de lokale en regionale politiek dient in te grijpen. Aan de vertegenwoordiger van Pro Rail hebben wij tijdens de informatieavond gevraagd om beleidsmatige aandacht voor de werkelijke vervoersbehoefte in onze Buch-regio. Onze cluster van forensengemeenten, die de kwaliteit van de woon- en leefomgeving hoog in het vaandel heeft staan, is vooral gebaat bij voldoende snelle doorgaande treinverbindingen. Op de massale urbanisatieplannen van genoemde kongsi zitten wij hier niet te wachten! Na het politieke reces en de zomervakantie willen wij samen met de vele betrokken bewoners en hun organisaties overleggen hoe wij onze regio tegen deze dreigende aantasting kunnen beschermen. Zodat we op 11 september gezamenlijk tijdens de nieuwe bijeenkomst van Pro Rail goed beslagen ten ijs kunnen komen.”