Principeakkoord voor Lokaal Vitaal, VVD, GroenLinks en CDA

Castricum – Lokaal Vitaal, VVD, GroenLinks en CDA hebben een principeakkoord bereikt voor de koers die zij willen varen. Dat betekent dat over de belangrijkste thema’s afspraken zijn gemaakt.

De komende weken wordt gekeken of de plannen realistisch zijn en passen binnen de financiële kaders van de gemeente. Het resultaat daarvan wordt eerst intern besproken en daarna met de achterban gedeeld.

‘Flexibel inspelen’
Hoewel op belangrijke thema’s overeenstemming is bereikt hebben de partijen niet alle onderwerpen uitgewerkt. ’Zo kan het college flexibel inspelen op ontwikkelingen, die zich de komende vier jaar zullen voordoen. Daarnaast geeft het alle raadsfracties ruimte om, al dan niet in wisselende meerderheden, de koers van de gemeente mede te bepalen’, schrijft de gemeente in een persbericht.

Verwacht wordt dat het coalitieprogramma 13 mei openbaar wordt gemaakt. Een week later wordt het nieuwe college geïnstalleerd en zal het programma besproken worden met de raadsfracties.