Prijs voor Maarten Geerdes

Prijs voor dr. Maarten Geerdes

Op 7 mei heeft dr. Maarten Geerdes (67) uit Castricum de Thomas L. Joseph award gekregen voor zijn bijdrage aan het maken van ijzer in een hoogoven. Deze prestigieuze prijs werd uitgereikt door Dr. Joseph Poveromo, in Philadelphia, VS en is toegekend door de AIST, de organisatie van de Amerikaanse staalindustrie.

Bij de prijsuitreiking zei de voorzitter, dat Maarten vooral heeft bijgedragen door kennis te delen, ondermeer door vele bezoeken aan staalbedrijven, door trainingen te geven en door zijn ervaringen te boek te stellen. Zijn boek ‘Modern Blast Furnace Ironmaking’ wordt wereldwijd gebruikt als studieboek en is in een tiental talen vertaald, waaronder in het Spaans, Russisch en Chinees. Maarten zei zelf bij de gelegenheid, dat al zijn kennis van anderen afkomstig was, om te beginnen van zijn ‘moederbedrijf’ Hoogovens.