Prestatieafspraken wonen tot 2024 vastgelegd

Regio – Elke vier jaar maken de gemeenten in de BUCH nieuwe prestatieafspraken met woningcorporatie Kennemer Wonen. Hierin worden zaken vastgelegd met betrekking tot onder meer (nieuwbouw van) woningen, betaalbare woningen en duurzaamheid. Ook de samenwerking op het gebied van wonen en zorg, welzijn en leefbaarheid speelt hierin een rol. Onlangs zijn de nieuwe prestatieafspraken voor de periode tot 2024 vastgelegd.

Directeur-bestuurder Krista Walter van Kennemer Wonen kijkt terug op een proces dat in een lastige tijd toch succesvol is afgerond. ,,Na mijn start in oktober bij Kennemer Wonen, stapte ik op een rijdende trein. En die ging op de digitale snelweg best heel snel. Zó snel, dat ik nog een extra overleg met onze huurdersorganisaties heb gevraagd. Ook heeft de wethouder van Bergen nog een gesprek met hen gevoerd. Mooi dat we dat nog met elkaar gedaan hebben. Uiteindelijk heeft in dit proces ieder zijn stem kunnen laten horen. Ik vind het een mooie prestatie in deze bijzondere periode, waar samenwerking belangrijker is dan ooit.”

Ook de bestuurders van de gemeenten kijken terug op een intensieve en constructieve samenwerking met alle partijen om tot deze afspraken te komen. De komende jaren moeten ze gezamenlijk hard aan de slag om te zorgen voor voldoende betaalbare en duurzame woningen in een prettige leefomgeving.

Actieve rol voor huurdersorganisaties

Gerda Kuyper namens de huurdersorganisaties: ,,Naast het belang van de toename van het aantal woningen en aandacht voor woonlasten, hebben wij ingezet op onze actieve rol. We zien het belang van onze signalerende rol en het fungeren als schakel tussen de corporatie, gemeente en de huurders. Het is fijn dat dit wordt erkend door alle partijen en is vastgelegd in de prestatieafspraken.”

Hoofdlijnen prestatieafspraken

De prestatieafspraken zijn concreet en duidelijk beschreven voor de huidige en toekomstige bewoners van ruim 8000 huurwoningen in de vier gemeenten. Op hoofdlijnen zien de prestatieafspraken er tot en met 2024 zó uit:

  • Minimaal 95% van al het woningbezit blijft bestemd voor sociale huur.
  • Minstens 250 nieuwe woningen extra de komende 4 jaar.
  • Minimaal 80% van alle woningen blijft ónder de 663 euro per maand (prijspeil 2020).
  • 65% blijft komende jaren onder de 619 euro per maand (prijspeil 2020).
  • Veel aandacht voor leefbaarheid, met een actieve rol voor de huurdersorganisaties.
  • Optimale samenwerking met hulpverlenende woon- en zorginstanties.
  • In 2024 is 80% van het woningbezit van Kennemer Wonen voorzien van zonnepanelen. In 2021 worden in totaal al 1000 extra woningen in Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo voorzien van zonnepanelen.

Volgende stap

Nu de handtekeningen staan, begint het echte werk. Ieder jaar maken de partijen een concreet activiteitenplan waarin ze laten zien hoe zij dat jaar gaan bijdragen aan de realisatie van de prestatieafspraken. Gemeenten, huurdersorganisaties en Kennemer Wonen overleggen enkele keren per jaar over de voortgang van de gemaakte afspraken. Op de website www.kennemerwonen.nl/prestatieafspraken staat de volledige versie van de prestatieafspraken 2021-2024. Ook de jaarplannen voor 2021 zijn hier te vinden.

Op de foto:
Krista Walter (directeur-bestuurder van Kennemer Wonen, links) en Gerda Kuyper namens de huurdersorganisaties ondertekenen de prestatieafspraken. In verband met de maatregelen rondom corona vindt ondertekening namens de gemeenten plaats op afstand. Foto: aangeleverd