Presentatie uitkomsten Buurtwoononderzoek Santmarkbuurt

Welzijn Castricum nodigt, in samenwerking met De Santmark, buurtbewoners uit om de presentatie van de uitkomsten van het onlangs gehouden ‘Buurtwoononderzoek’ bij te wonen op donderdag 31 januari van 14.30 uur tot 16.00 uur in De Santmark.
De uitkomsten van de, door tachtig inwoners uit de Santmarkbuurt, ingevulde vragenformulieren worden dan gepresenteerd en de meningen over en de wensen voor de Santmarkbuurt zullen besproken worden. Inwoners die geen formulier hebben ingevuld en belangstellenden zijn eveneens van harte welkom. Zonder aanmelden kan deelgenomen worden aan de bijeenkomst.
Voor vragen over de bijeenkomst en/of de presentatie kan contact opgenomen worden met: Irene Zijlstra van Welzijn Castricum, Geesterduinweg 5 in Castricum, telefoon 0251 65 65 62. Mail: info@welzijncastricum.nl . Welzijn Castricum is bereikbaar: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag tussen 09.00 en 12.30 uur. (Foto: aangeleverd)