Verder praten over nieuw zwembad

Kiest de raad van Castricum voor een zwembad met alleen een instructie- en wedstrijdbad of een luxere variant met ook andere sportmogelijkheden of zelfs een buitenbad? Duidelijk is wel dat de voorkeur als locatie nabij sportpark Noord-End is. Dat kan naast het Jac. P. Thijssecollege bij FC Castricum, op veld twee van de voetbalvereniging of op de plek waar de vijver is met het Pegasus beeld aan het einde van De Bloemen.

Ook is bekend dat de begrote zes miljoen euro tekort is; de kosten worden geschat op 9,5 miljoen voor een eenvoudige variant tot 15 miljoen voor de meest uitgebreide. Dat heeft vooral te maken met de indexering van de bouwkosten die fors zijn gestegen, aldus verantwoordelijk wethouder Rob Schijf van GDB. ,,Verwacht wordt dat het nieuwe zwembad een meerwaarde is voor de gehele regio. Het bezoekersaantal was 140.000 per jaar. Dat is nu teruggelopen naar 120.000, maar de verwachting is dat die extra 20.000 bezoekers weer naar het nieuwe zwembad komen.” De raad bespreekt het voorstel op 12 oktober. Voor die tijd is er een bijeenkomst voor omwonenden en belangstellenden. Het is bedoeling dat het onderwerp voor de verkiezingen in maart 2018 van de agenda kan.