Plan voor pop-up kunstbunker in het centrum van Castricum

Castricum – Dit najaar zal, onder voorbehoud, Huis van Hilde in samenwerking met de ‘Stuurgroep Kunstbunker’ een heuse pop-up kunstbunker in het centrum van Castricum realiseren voor de duur van een maand. Aanleiding hiervoor is de herbestemming van het filmmateriaal van Eye Filmmuseum in de oorspronkelijke kunstbunker en de hoop om deze originele bunker weer opengesteld te krijgen voor publiek.

Vlak achter het Huis van Hilde staat in de duinen de kunstbunker. Deze is in het begin van de Tweede Wereldoorlog als eerste Nederlandse kunstbunker in opdracht van de gemeente Amsterdam gebouwd. Veel kunstwerken zijn daar het eerste jaar van de oorlog opgeslagen waaronder de Nachtwacht van Rembrandt. Eind 1941 namen de Duitse bezetters de bunker in gebruik en zijn de kunstwerken elders in Nederland ondergebracht. Momenteel wordt de bunker gebruikt als opslag van brandbaar filmmateriaal door Eye Filmmuseum in Amsterdam. De kunstbunker wordt gezien als belangrijk Castricums erfgoed en er wordt naar gestreefd de kunstbunker te behouden en open te stellen voor publiek.

Samenwerkingspartners

Om deze bijzondere bunker onder de aandacht te brengen zal er tijdelijk een pop-up kunstbunker in het centrum van Castricum op het Bakkerspleintje komen te staan. Daar wordt het verhaal van de bunker verteld en wordt er aandacht gevraagd voor het initiatief om de bunker voor het publiek open te stellen. Door de coronacrisis is nog niet duidelijk wanneer de pop-up kunstbunker in het centrum te vinden zal zijn. De hoop is nu tijdens de maand van de geschiedenis, oktober 2020. Stichting Kist is opdrachtgever voor het project. Het Huis van Hilde zal het uitvoeren in samenwerking met diverse partners waaronder de Stuurgroep Kunstbunker Castricum, gemeente Castricum, archeologisch centrum Huis van Hilde, PWN, Werkgroep Oud-Castricum, basisscholen in de gemeente Castricum, scholen voor voortgezet onderwijs in de gemeente Castricum en WOII-publicist John Heideman.

Vrijwilligers gezocht

Het Huis van Hilde is op zoek naar vrijwilligers die kunnen helpen dit project te realiseren, zoals helpen met de opbouw en later de afbraak. Ook worden vrijwilligers gevraagd die tijdens de openstelling de bezoekers van de kunstbunker kunnen ontvangen. Geïnteresseerden worden uitgenodigd zich te melden bij de projectleider van het project: Joanne Koeleman (joannekoeleman@hotmail.com).

De afbeelding boven dit artikel toont een artist impression van de pop-up kunstbunker. (Bron: Huis van Hilde / Davy Akkerman)