Politiek steunt plan voor voedselbos op Zanderij-Noord

Castricum – Donderdag 30 november werd in de commissievergadering gesproken over de plannen voor een biologische tuinderij en voedselbos op de Zanderij-Noord. De kritische geluiden die eerder gehoord werden, zoals het betrekkelijk late invaren van dit plan, werd opnieuw opgeworpen. Agrariërs zijn verdeeld, de politiek is positief.

Door Ans Pelzer

Bij aanvang van de vergadering liet de familie Lute weten hun grond mee te willen laten gaan in de plannen. Hun voorstel is een biologische tuinderij en voedselbos in het hele gebied: vanaf het Dierenduintje tot aan de Vinkenbaan. Nu de oppervlakte van het voedselbos groter wordt kan er ook sprake zijn van een grotere biodiversiteit. De gemeenteraad staat positief tegenover dit voorstel, maar wil dit nog wel bespreken met PWN en de provincie. Discussie en vragen zijn er vooral over waar de bebouwing en de parkeerplaatsen zouden moeten komen. Aan de noordkant (Vinkenbaan) of bij het Dierenduintje (zuidkant). De gemeenteraad is positief over de omvang van de bebouwing. Er is een lichte voorkeur voor bebouwing aan de zuidzijde. Dat wordt opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan.

Ongelijke behandeling

Vooraf rees de vraag of er sprake is van ongelijke behandeling omdat er landbouwactiviteiten in het kader van dit plan toegestaan worden, daar waar agrariërs moeten stoppen. Geen van de partijen of insprekers maakte daar een halszaak van. Sommige agrariërs zijn niet tevreden met hun mogelijkheden. Wethouder Brouwer tekende eerder aan dat het hier gaat om ‘niet te vergelijken manieren van landbouw bedrijven binnen de natuurbestemming’ en dat het wel kan. De commissie acht dit antwoord voldoende.

De biologische tuinderij

De doelstelling van de biologische tuinderij is inwoners van Castricum te voorzien van biologisch gekweekte groente en fruit. Onderwijs is een nevendoelstelling. Lokale onderwijsinstelling Vonk (voorheen Clusius College) gaat gebruikmaken van de faciliteiten op de tuinderij en samen met de biotuinders praktijkles aanbieden aan scholieren. De bebouwing zal vooral bestaan uit een opkweekkas waar tussen de opkweekbakken instructies gegeven kunnen worden en toiletten, een keuken en kleedruimte. Daarnaast kom er een werkschuur voor gereedschap, zaai- en mestgoederen en de opbrengst van het land. Ook worden maximaal zestal parkeerplaats gerealiseerd. Bebouwing kan plaatsvinden onder de voorwaarde dat vier bestaande schuren in de Zanderij verwijderd worden.

De gemaakte afspraken worden verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan Zanderij-Noord. Dit wordt 14 december ter inzage gelegd. Er is een informatieavond gepland op 18 december. (Afbeeldingen: aangeleverd)