Politiek kritisch op collegevoorstel uitbreiding flexwoningen: ‘paniekvoetbal’

Castricum – Donderdag werd in de raad gesproken over uitbreidingsmogelijkheden voor tijdelijke flexwoningen in de gemeente Castricum. Het college heeft daarvoor drie locaties op het oog: de voormalige Montessorischool aan de Koekoeksbloem, een leegstaand bedrijfspand aan de Stetweg en jeugdzorginstelling Antonius in Bakkum. Politici zijn kritisch: ,,Dit is paniekvoetbal op het hoogste niveau.’’

Door Ans Pelzer

Aanwezig bij de vergadering zijn twee insprekers en zeven vertegenwoordigers van acht fracties uit de gemeenteraad. Het college is bezig met het realiseren van flexwoningen voorde langere termijn maar dat kost tijd. Ter overbrugging voor statushouders die deze ruimte eerder nodig hebben wordt nu gezocht naar tijdelijke oplossingen. In het bijzonder gaat het om statushouders die de gemeente Alkmaar voor Castricum heeft gehuisvest als noodoplossing. Deze mensen moeten Alkmaar per 1 april 2024 verlaten. Daarom zoekt de gemeente een tijdelijk alternatief. Bij twee van de drie tussenlocaties wordt van de raad positief advies gevraagd met betrekking tot het wijzigen van het gebruik van de bestaande bebouwing. De derde locatie, jeugdinstelling Antonius, is slechts ter kennisname. PvdA en D66 hadden vooraf al vragen die niet allemaal naar tevredenheid werden beantwoord.

Bewoner: ‘crisis’

Een bewoner van de tijdelijke woningen aan de Picassolaan in Alkmaar voert het woord. Hij doet een beroep op het college en de raad om met goede oplossingen te komen. In een bewogen betoog vertelt hij dat mensen ‘ziek’ en ‘moedeloos’ worden van het wisselen tussen de locaties, waar een geschiedenis van vluchten, asielzoekerscentra en tijdelijke oplossingen aan vooraf is gegaan. ,,We hebben niks om ons thuis te voelen en veel mensen belanden in een crisis.’’

Kerk: ‘bemoeienis nodig’

Namens de kerken in Castricum voert Arnold Faber het woord. Hij memoreert dat de kerken zich niet zo gauw in een politieke discussie mengen, maar: ,,Hier gaat het om menselijkheid en compassie.’’ Faber: ,,Dit komt zó op ons af en we krijgen zoveel signalen. De slechte situatie waarin veel statushouders in Castricum zich bevinden noopt ons tot bemoeienis. In december 2023 schreven vijf kerken een brief aan het college over de zorgelijke woonsituatie en deden een moreel appel. Tot op heden zijn we niet uitgenodigd om in gesprek te gaan. Het speelt al jaren en alle beloften blijken loos. Het gegeven dat de gemeente geen eigenaar is van de flexwoningen, ontslaat de gemeente niet van de zorgplicht.’’

Zorgen

Kerken en inwoners maken zich zorgen. ,,De politiek wandelt de eigen weg.’’ Coalitiepartijen VVD en LokaalVitaal gaan mee met het college. Met als hoofdlijn in de discussie: ‘het is zo gelopen, daar kunnen we niks meer aan veranderen’. ,,We werken aan lange termijn oplossingen en andere partijen hebben ook gefaald. Er is nu eenmaal woningnood en een dak boven je hoofd is het belangrijkste. Andere groepen hebben het ook zwaar.’’

‘Mes op de keel’

Coalitiepartij CDA vroeg om verduidelijking. ,,Wat wordt de kwaliteit van de woningen?’’ De partij is ook van mening ‘dat het nu eenmaal zo gelopen is’. Coalitiepartij GroenLinks hamert op een langetermijnperspectief voor de mensen die nu in een tijdelijke woning verblijven en meent dat het college daarover ook een toezegging deed. Mariska El Ouni (D66): ,,Dit is paniekvoetbal op het hoogste niveau. Het college weet al sinds december 2021 dat de Castricumse statushouders in december 2023 moesten vertrekken. De gemeente Alkmaar heeft deze deadline in het vierde kwartaal van dat jaar verlengd naar 1 april 2024. Nu moet de gemeenteraad met het mes op de keel een besluit nemen waarbij nog veel onduidelijk is. Dit besluit kan grote gevolgen kan hebben voor de fysieke en geestelijke gezondheid.’’

‘Amateurisme’

Paulien Zwikker van de VrijeLijst: ,,We schuiven dit probleem maar door en laten mensen hangen. Waarom zit er geen plan achter? Het moet echt op korte termijn. Waarom is dat niet eerder gebeurd? Regeren is immers vooruitzien.’’ Florence van Eijck (PvdA): ,,Gaat dit lukken voor 1 april? Uit de antwoorden van het college blijkt dat nog niet. Wanneer komt er een plan? ‘Het duurde langer dan verwacht’, meldt het college. Is dat een uiting van amateurisme of ongeïnteresseerdheid? Het gevolg is dat mensen van tussenwoning naar tussenwoning gaan, zonder enige vorm van perspectief.’’

De gemeenteraad beslist op 14 maart over de tijdelijke woningen. Het is de vraag of het college een meerderheid mee krijgt voor dit voorstel.