Pleidooi voor behoud Maranathakerk

Castricum – Bond Heemschut, een vereniging die pleit voor het behoud van cultuurmonumenten in Nederland, heeft in juli een brief naar de gemeenteraad gestuurd. De organisatie pleit daarin om de voorgenomen sloop van de Maranathakerk te heroverwegen.

In juni 2021 heeft de gemeenteraad het besluit genomen om de Maranathakerk te slopen en de herontwikkeling van de locatie voor te bereiden. ,,Met dit besluit zal een belangrijk onderdeel van de lokale geschiedenis verdwijnen’’, aldus Bond Heemschut. De Maranathakerk is een gebouw uit het rijke en bijzondere oeuvre van Hendrik Eldering en een voorbeeld van de wederopbouwperiode 1945-1970. Kenmerkend voor de bouwstijl van Eldering zijn de door hem ontworpen glas-in-betonvensters in veel van de door hem gebouwde kerken. Heemschut noemt dit zijn onmiskenbare eigen handschrift. Hij zag kerken vooral als multifunctionele centra, die niet alleen dienden voor kerkdiensten maar ook voor andere activiteiten en bijeenkomsten. Zo heeft de Maranathakerk ook gefunctioneerd.

Wederopbouwarchitectuur

De Maranathakerk heeft de omgeving binnen Castricum een gezicht gegeven. Eerst te midden van bollenvelden en later in een bebouwde omgeving. Het is een voorbeeld van wederopbouwarchitectuur. Bond Heemschut: ,,De wederopbouwkerken vormen het sluitstuk van een eeuwenlange kerkbouwtraditie die voorafgaat aan de vernieuwingen van de jaren zestig van de twintigste eeuw en aan de ontzuiling, secularisatie en ontkerkelijking. Zo groot als de voorspoed en het optimisme waren tijdens de bouw, zo snel worden vele van deze kerkgebouwen uit de periode 1945-1970 nu in hun voortbestaan bedreigd. Door hun jonge leeftijd hebben de meeste van deze kerken nog geen beschermde status. Sloop van een beeldbepalend gebouw is niet altijd de beste optie. Een zorgvuldig herbestemd monumentaal object kan juist een bijdrage leveren aan het leefbaar houden van wijken en dorpen.’’

In het groen

De Maranathakerk wordt nog enigszins omringd door groen in een nogal versteende omgeving. Het is zeer de vraag of bij herontwikkeling het groen gespaard zal worden of dat er nog meer verstening voor in de plaats gaat komen. Bond Heemschut: ,,Het herbestemmen van de Maranathakerk is van belang in cultuurhistorisch, stedenbouwkundig en duurzaamheidsopzicht.’’ (Foto: aangeleverd)