Platform Gehandicaptenbeleid Castricum zoekt meedenker

Castricum – Het Platform Gehandicaptenbeleid is op zoek naar versterking van het team. Het adviesorgaan behartigt de belangen van inwoners met een beperking in de gemeente Castricum. De voorkeur bij het vervullen van de vacature gaat uit naar iemand die specifiek ervaring heeft met slechtziend- of slechthorendheid.

Het platform Gehandicaptenbeleid denkt mee over het gehandicaptenbeleid en toegankelijkheidsvraagstukken. Hierbij gaat het om het onder de aandacht brengen van problemen voor mensen met een lichamelijke en/of visuele beperking. Dit betreft bijvoorbeeld de nieuwbouw van woningen of het aanbrengen van verbeteringen in openbare gebouwen en in de openbare ruimte. Ook vrijetijdsbesteding (routes voor mensen met een beperking in de natuur) en toegankelijkheid van het openbaar vervoer zijn van belang.

Recent heeft het adviesorgaan zaken aangepakt als het verhogen van het aantal parkeerplaatsen en het verbeteren van de toegankelijkheid van de horeca in de kernen van Castricum. Meedoen met het platform vraagt een tijdsinvestering van drie tot vier uur per maand, inclusief een maandelijkse vergadering. Een kleine vergoeding wordt geboden. Wie belangstelling heeft en/of meer informatie wil hebben, kan contact opnemen met voorzitter Edwin Steeman per e-mail (info@pgbc.nl) of telefonisch (06 12504219, alleen ’s avonds).

Op de foto:
In 2019 overhandigde het Platform Gehandicaptenbeleid het rapport ‘Toegankelijkheid van restaurants in de gemeente Castricum’ aan wethouder Ron de Haan. Foto: aangeleverd