Platform Dorpskern Castricum wordt Vereniging Castricum Veilig

Castricum – Een groot aantal inwoners uit de wijken rondom de Dorpsstraat en bijna alle ondernemers verenigden zich januari 2023 in het Platform Dorpskern Castricum. Woensdag 14 juni werd door dit Platform de Vereniging Castricum Veilig opgericht, een heroprichtingsvergadering omdat de Vereniging Castricum Veilig jaren een slapend bestaan leidde. De vereniging wordt nieuw leven ingeblazen door het platform Dorpskern.

Door Ans Pelzer

Onder grote belangstelling vond de heroprichtingsvergadering plaats. De warmte, de avondvierdaagse, kinderen die hun diploma’s hebben gehaald: het kwam allemaal samen op deze avond. Toch waren er nog zo’n vijftig vertegenwoordigers aanwezig op de vergadering. Als vereniging meent het platform meer zeggings- en daadkracht te kunnen ontwikkelen. Eerst en vooral om de stemmen van bewoners en ondernemers in- en rondom het dorpscentrum duidelijker te laten horen.

Veel omwonenden meldden immers onvoldoende gehoord te zijn rondom de plannen voor een autoluwe Dorpsstraat. Daarom wilde gemeenteraad van de wethouder een hernieuwd participatietraject en dat gebeurde. Bewoners- en ondernemersbijeenkomsten werden de afgelopen maanden opnieuw door de gemeente georganiseerd. Veel fiducie hebben de bewoners daar echter niet in. ,,We worden opnieuw in de mal van een autoluwe Dorpsstraat geduwd.’’ Het platform richtte zich in eerste instantie vooral op de onveilige situatie die het gevolg zou worden van een autoluwe Dorpsstraat. Met de oprichting van de vereniging wil men ook breder kijken naar oplossingen voor verkeersstromen.

De noodzaak om de Dorpsstraat autoluw te maken wordt betwist. De Dorpsstraat is niet onveilig en de winkelfunctie blijft zwak, meent de vereniging. Een toeristisch aantrekkelijke Dorpsstraat is volgens de leden een luchtkasteel. Wie lid wil worden van de Vereniging kan zich op www.platform-dorpskern-castricum.nl aanmelden.

Op de foto:
Twee organisatoren van de bijeenkomst; links Rob van der Beek, rechts Maarten Leonhart. (Foto: Ans Pelzer)