Planvorming Kooiplein aanzienlijk vertraagd

Castricum – Sinds het voorjaar van 2021 wordt er gesproken om de bebouwing op het Kooiplein, inclusief de leegstaande garage, te herontwikkelen. Afgelopen donderdag werd er door de betrokken ontwikkelpartijen tijdens een raadsinformatiebijeenkomst een toelichting gegeven op de stand van zaken, waaruit bleek dat er nog geen ontwerp kon worden getoond.

Door Hans Boot

Voorzitter Harold Ebels (D66) zei eerst dat de gemeenteraad recent had gevraagd naar de ontwikkelingen rondom het Kooiplein, omdat de partijen Floresteyn Vastgoed/SBB en Cambium (onderdeel van Biesterbos Groep) in november 2022 hadden aangegeven dat zij vanwege hogere bouwkosten en rentes, de stikstofproblematiek en landelijke ontwikkelingen op het terrein van huurwetgeving/middenhuur het plan wilden temporiseren. Ondertussen is het proces dan ook behoorlijk vertraagd en is het wachten op de eerste schetsontwerpen. Portefeuillehouder Slettenhaar was evenwel optimistisch door te benadrukken ‘dat het Kooiplein een belangrijk project was en de gemeente, vooral gelet op de woningnood, voortvarend doorgaat’.

Hobbels

Projectmanager Dennis de Haas van Floresteyn Vastgoed kreeg vervolgens het woord voor een eenvoudige presentatie en liet weten: ,,Deze presentatie is meer gericht op het proces. Er zijn nog geen ontwerptekeningen, maar we zijn achter de schermen wel verder gegaan. Dat heeft geleid tot het opstellen van een intentieovereenkomst die eerdaags ondertekend zal worden. Om te bepalen hoeveel woningen je kwijt kunt, is er een volumestudie gedaan. De wens van de gemeente is om het project als één geheel te zien. Daarnaast wordt er geëist dat 45 procent van het plein wordt vergroend. SBB is druk in gesprek met de verschillende eigenaren van de winkels. Het gaat daarbij om een groep die eigenaar is om te verhuren, een groep eigenaren die er zelf woont en een groep die bestaat uit huurders. Binnenkort start de buurtparticipatie. Inmiddels is er opdracht gegeven voor het maken van een stedenbouwkundig plan en ook het ruimtelijk kader moet nog worden opgesteld. Kortom, er zijn nog veel hobbels te nemen. Volgende keer hopen we een schetsplan te laten zien.’’

Namens Cambium, de ontwikkelaar van de voormalige garage, nam Joyce Reichenfeld het stokje van De Haas over en zei: ,,Wij hebben wat langer op de rem gestaan, omdat het financieel een onoverzichtelijke situatie was wat de regelgeving van de overheid betreft voor de middenhuursector. Ons streven blijft het bouwen van betaalbare huurwoningen en daarom willen we toch vervolgstappen zetten.’’

Programma

Daarna was er gelegenheid tot het stellen van vragen. Raadslid Gerrit Krouwel (VVD) wilde meer weten over het woningbouwprogramma, waarop De Haas antwoordde: ,,Op de plek van de garage en ernaast denken we aan 73 woningen, waarvan 30 procent in de sociale huur en de rest als koop wordt gerealiseerd in verschillende categorieën. Het worden minimaal driekamerappartementen met een oppervlakte variërend van 60 tot 90 m2. De bouwhoogte wordt circa drie lagen en de huidige winkelbestemming van 500 m2 wordt meegenomen als onderdeel van de planvorming. De grens van de bebouwing schuift op naar het midden van het plein.” Op een vraag uit het publiek of omwonenden meer betrokken kunnen worden bij het proces zegde Slettenhaar toe de buurt mee te nemen zodra er meer concreet wordt. Zover is het echter nog niet en voorzitter Ebels sloot dan ook al na een half uur deze bijeenkomst af met de conclusie: ,,Volgens mij is het erg goed duidelijk dat er nog een hoop niet duidelijk is…’’

Op de foto:
De voormalige garage van Cambium, die al jaren wacht op de komst van appartementen. (Archieffoto: Hans Boot)