Planten-Geef-Kast geplaatst in Castricum

Castricum – Transitie Castricum en MeerBomenNu hebben een Planten-Geef-Kast geplaatst om de biodiversiteit in Castricum te verhogen. Biodiversiteit slaat op de verschillende levende organismen: planten, dieren en micro-organismen die samenwerken in een bepaalde omgeving. Ze zorgen voor een veerkrachtige natuur die tegen een stootje kan en ons schone lucht, water en voedsel geeft. Om te overleven hebben de insecten planten nodig die thuishoren in deze omgeving (inheems) en zonder gif. Door slechts onbespoten en het liefst inheemse planten te plaatsen in de tuin kun je dus ontzettend veel goeds doen voor jouw eigen leefomgeving.

In Castricum lopen al mooie initiatieven voor de biodiversiteit. Denk aan de Bijzzzaak waar er met vrijwilligers verschillende stroken met onbespoten bollen zijn aangelegd in het gemeentelijk groen. Het verkrijgen van onbespoten en inheems plantgoed blijkt nog vrij lastig te zijn helaas. Gelukkig biedt de Stichting Tuin van Kapitein Rommel regelmatig stekjes te koop aan. Lokaal samen oplossingen vinden en het delen van overvloed zijn missies van MeerBomenNu en Transitie Castricum. Het idee voor de Planten-Geef-Kast is ontstaan omdat één van de vrijwilligers de eigen geveltuin geheel heeft aangelegd met planten uit de tuin van een vriend die ’te veel’ waren.

Heb jij een overvloed van onbespoten planten in de tuin? Je kunt ze vanaf nu kwijt in de Planten-Geef-Kast aan de Duinenboschweg. Heb jij tegels gewipt en ruimte voor extra groen? Fiets vooral langs om te zien of er iets voor je bijstaat. Voor meer informatie over biodiversiteit en dit soort en andere initiatieven zie: www.transitiecastricum.nl . Daar zal op korte termijn ook meer informatie te vinden zijn over ‘inheemse’ planten. (Foto: aangeleverd)