Plannen Geesterduin: omwonenden weten van niets

Castricum – Woensdag 1 februari jl. vond een presentatie plaats over de opwaardering van winkelcentrum Geesterduin en een Cultuurplein. Het Buurtcomité Regio Geesterhage laat weten dat slechts enkele leden uitgenodigd waren, maar dat veruit de meeste buurtgenoten het nakijken hadden.

Door Ans Pelzer

Voorzitter van het buurtcomité Ben Scheltens: ,,Ik heb heel veel reacties ontvangen van geschrokken bewoners van de Albert Schweitzerlaan, Molenweide, Zilverzand en Koraalzand. De bewoners laten weten grote bezwaren te hebben tegen deze plannen. Natuurlijk vindt iedereen een bioscoop leuk, maar het gaat ons om parkeerdruk, verkeersoverlast, geluidsoverlast en hoge bebouwing. Het gaat ook om hoogbouw en om maar liefst 150 appartementen en huizen rondom Geesterduin.’’

De projectontwikkelaar zegt adressen gekregen te hebben van de gemeente om mensen uit te nodigen en ze te informeren. Veel omwonenden hebben echter nooit wat gehoord. Omwonenden vinden dat juist zij meegenomen horen te worden bij de beginfase. Ben Scheltens: ,,Ook de gemeente moet verantwoordelijkheid nemen en omwonenden tijdig in overwegingen en besluitvorming betrekken.’’ Het buurtcomité heeft binnenkort een afspraak met enkele ambtenaren. Bij het buurtcomité zijn ongeveer honderd omwonenden aangesloten. ,,Maar er zijn nog veel meer omwonenden die bij de plannen betrokken zouden moeten worden’’, aldus Ben Scheltens.