Plan voor woningen aan de Puikman

Er is een bouwplan in ontwikkeling gebracht door vastgoedontwikkelaar Biesterbos voor het braakliggende terrein aan de Puikman voor woningen. Het gaat om het gebied naast de spoorlijn waar nu nog sportschool Full of Live is gevestigd. Die verhuist binnenkort naar de Castricummerwerf. In de kadernota heeft het gebied de bestemming wonen en werken. Gezien de geringe belangstelling voor de beschikbare werkruimte op het nabijgelegen Westerplein, dient een aanpassing plaats te vinden om de bestemming in zijn geheel naar wonen om te zetten. In het plan zijn vrijstaande woningen opgenomen met aan de zijde van de Beverwijkerstraatweg ruimte voor sociale woningbouw, aldus wethouder Marcel Steeman. In het prille plan worden deze huizen voorzien van een dak dat aansluit op het dak van Huis van Hilde. Ook voor de locatie Kaptein Kaas zijn plannen voor woningbouw. Hier moet overeenstemming gevonden worden met de grondeigenaren rond de voormalige kaasfabriek om versnippering tegen te gaan.