Plan voor elf woningen Duin en Bosch mag verder

Castricum – De locatie bij de entree van Duin en Bosch vlakbij de hoek Duinpad en Duinenboschweg voor de bouw van elf woningen werd door bezwaren van omwonenden al geruime tijd opgehouden. Door een spoeduitspraak van de Raad van State kunnen ontwikkelaar Marelsdal BV en de gemeente echter met de omgevingsvergunning aan de slag.

Door Hans Boot

Evenals meerdere woningbouwprojecten op het landgoed Duin en Bosch kent het plan voor elf vrijstaande luxe woningen op de locatie Marelsdal een lange weg. Het college besloot namelijk al zo’n vier jaar geleden om de bestemming te wijzigen van ‘maatschappelijk’ in ‘gemengd’, waardoor woningen mogelijk werden.

Vanaf de start van de planvorming hebben enkele omwonenden beroep aangetekend bij de Raad van State. Na aanpassing van het plan bleef er uiteindelijk één bezwaarmaakster over. Het bezwaar van deze omwonende werd aanvankelijk gegrond verklaard. Uit een spoeduitspraak van de Raad van State op 5 oktober jl. blijkt echter dat er in de bezwaren geen reden meer wordt gezien om het bouwplan voorlopig aan te houden. Het hoogste bestuursrechtelijke orgaan erkent dat de nieuwe woningen tot enige aantasting van het woongenot en privacy van omwonenden kan leiden, maar vindt dat niet onaanvaardbaar. Ook voor de rest ziet de bestuursrechter geen onneembare obstakels.

Door deze uitspraak lijkt de weg naar het verkrijgen van een omgevingsvergunning geëffend.

Uiteraard is Marelsdal BV daar zeer tevreden mee. Een woordvoerder laat weten: ,,De Raad van State is zelfs vooruitgelopen op de definitieve uitspraak over de bestemmingswijziging die we begin volgend jaar verwachten. We kunnen nu verder met de planning en zien het vervolg dan ook met veel vertrouwen tegemoet.” (Foto: archief Hans Boot)