Plan voor 73 woningen in Akersloot kan ter visie

Akersloot – Voor een groot woningbouwplan aan de zuidkant van Akersloot was het noodzakelijk dat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILV) een verklaring van geen bezwaar zou afgeven, omdat de locatie valt onder het beperkingengebied van luchthavengebied Schiphol. Deze verklaring is nu binnen, dus het ontwerpbestemmingsplan wordt binnenkort ter visie gelegd.

Door Hans Boot

De gemeente en Scholz Ontwikkeling hebben een gevarieerd plan ontworpen voor de zuidkant van Akersloot. Dit omvat 73 woningen tussen de Startingerweg, Delving en Hoocamp, waaronder achttien sociale huurappartementen, zeven sociale grondgebonden woningen in de categorie tot 245.000 euro. Daarnaast zijn er 22 rijtjeswoningen, zes twee-onder-één- kapwoningen, drie seniorenwoningen en zeventien vrijstaande woningen gedacht.

Aangezien de gehele zuidkant van Akersloot sinds een jaar deel uitmaakt van het beperkingengebied van Schiphol, zou er niet met de bouw kunnen worden gestart voordat het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat daarmee akkoord gaat middels een verklaring van geen bezwaar. Die verklaring werd eind november vorig jaar bij de ILT van dit ministerie aangevraagd en vervolgens in een brief van 22 december afgegeven, omdat werd voldaan aan de criteria voor bijzondere omstandigheden.

Zodra de verklaring van geen bezwaar is verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan, wordt dit aangeboden aan het college om ter visie te gaan.

Portefeuillehouder Slettenhaar reageerde enthousiast: ,,We zijn blij dat dit obstakel uit de weg geruimd is. Vakkundig werk van zowel Scholz Ontwikkeling als het gemeentelijk apparaat!’’ (Afbeelding: aangeleverd)