Plan sociale huurwoningen Duin en Bosch gepresenteerd

Castricum – Het nieuwbouwplan van Kennemer Wonen voor 48 sociale huurwoningen op het landgoed Duin en Bosch is vorige week dinsdag gepresenteerd aan omwonenden. Volgens de laatste planning wordt begin 2022 met de bouw gestart.

Door Hans Boot

Al sinds 2017 bestaan er plannen om op het terrein, waar vroeger het ontmoetingscentrum annex theater De Clinghe stond, sociale woningbouw te realiseren. Bezwaren van omwonenden, diverse procedures en de stikstofproblematiek veroorzaakten een aanzienlijke vertraging. Het licht lijkt nu bijna op groen te staan en er ligt inmiddels een voorlopig ontwerp van BRTarchitecten. Dat werd samen met het ontwerp van DS Landschapsarchitecten aan omwonenden gepresenteerd tijdens een digitale bijeenkomst op 16 maart.

Een woordvoerder van opdrachtgever Kennemer Wonen deelt mee: ,,Het plan omvat twee gebouwen van vier lagen. In het project is veel aandacht voor ‘natuur-inclusief’ bouwen. Dat is een verzamelterm voor tal van maatregelen om natuur in nieuwbouw te integreren. Zo worden er bijvoorbeeld ook vleermuiskasten, vogelkastjes etc. meegenomen in de nieuwbouw. De woningen worden nul-op-de-meter (NOM) gebouwd.”

Presentatie

Op de situatietekening, die hierbij is afgebeeld, is te zien dat de ligging van de bouwblokken verschilt van eerdere voorstellen. De oorspronkelijke contouren van het gebouw zijn daarop met blauw getekend. In het huidige ontwerp is er sprake van twee blokken die met oranje kleur zijn aangegeven. ,,Door deze nieuwe situatie komen de woningen en de parkeerplaatsen niet meer in het bos te liggen, wordt er dus meer bos gespaard en kan de plek van het ‘amfitheater’ behouden blijven. Deze wordt omgevormd tot een ‘boskamer’, aldus Kennemer Wonen.

Tijdens de digitale presentatie, waar zo’n veertig belangstellenden aan deelnamen, werden met name vragen gesteld over de aanpassingen van het ontwerp, de parkeersituatie en de toewijzing van de woningen. Kennemer Wonen: ,,Wij zijn blij dat we weer een stap verder zijn met dit plan en de procedures weer verder doorgang vinden. Het is een mooi project, waarmee wij weer 48 sociale appartementen kunnen toevoegen aan onze woningvoorraad in Castricum. Woningen waar grote behoefte aan is en die hard nodig zijn. Zoals we ook hebben afgesproken in de recent ondertekende prestatieafspraken.”

Planning

Voor de toewijzing geldt volgens de verhuurder: ,,De woningen worden regulier toegewezen via SVNK, waarbij huurders die een (grote) sociale huurwoning in de gemeente Castricum achterlaten, voorrang krijgen om doorstroming te bevorderen. Dat zijn bijvoorbeeld huurders die geen thuiswonende kinderen meer hebben en in een (grote) eengezinswoning wonen. Zij kunnen dus doorstromen naar een appartement, zodat de woningen die vrijkomen weer beschikbaar komen voor gezinnen.”

Wat de planning betreft laat de corporatie weten: ,, Op dit moment worden de wijziging van het bestemmingsplan en de bouwaanvraag voorbereid. Als alles naar verwachting verloopt, vindt de start bouw vanaf januari 2022 plaats en worden de woningen in het voorjaar van 2023 opgeleverd.” (Afbeeldingen aangeleverd)