Plaatselijk 4/5 mei comité wil namen op Oorlogsmonument gezicht geven

Foto boven:
Huidige situatie Oorlogsmonument. Inzet de plaquette met de namen van de destijds gefusilleerde personen. Het 4/5 mei comité wil hen graag een gezicht geven. (Foto’s: Henk de Reus)

Castricum – Dodenherdenking bij het Oorlogsmonument aan het Pad van de Mensenrechten trekt jaarlijks veel publiek. Op het monument staan de twintig namen van personen die op respectievelijk 7 januari en 6 april 1945 bij een vergeldingsactie van de Duitsers ter plaatse om het leven werden gebracht. Het 4/5 mei comité wil deze personen een gezicht geven.

Door Henk de Reus

Voorzitter John Heideman, geen onbekende in Castricum, legde de lokale oorlogsgeschiedenis tot nu toe in drie dikke boeken vast. Een vierde boek komt binnenkort van de pers. Hij legt uit hoe het idee is ontstaan om de twintig personen een gezicht te geven.

Herinnering vervaagt

Heideman: ,,Ons comité stelt zich als doel richting, inhoud en vorm te geven aan het herdenken en vieren, en het levend houden van de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog in de gemeente Castricum zodat de oorlogsgeschiedenis van Castricum nooit wordt vergeten.’’

John Heideman: ,,Herinnering aan oorlog vervaagt.’’ (Foto: Henk de Reus)

Heideman merkt dat de herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog in onze samenleving snel vervagen. ,,Er groeit nu een generatie op die de verhalen over deze oorlog misschien nog hoort van een opa of oma, grootouders die zelf nog kind waren aan het eind van de oorlog.’’

Oorlogsmonument

De focus van het 4/5 mei comité is nu gericht op het Oorlogsmonument aan het Pad van de Mensenrechten in Castricum. Dit monument werd in 1957 door de burgemeesters van Limmen en Castricum onthuld. Heideman: ,,Met het verloop van de tijd en het langzamerhand verdwijnen van de generatie die de oorlog heeft meegemaakt, zijn steeds minder mensen bekend met de achtergronden van de gebeurtenissen die aanleiding hebben gegeven tot het oprichten van het monument.” Hij vervolgt: ,,Ik merkte dit tijdens de afgelopen herdenking op 4 mei toen twee van deze personen werden belicht. Na afloop schoten meerdere mensen mij aan om te zeggen dat ze nu eindelijk iets meer over het gebeuren op 17 januari en 6 april 1945 aan de weet waren gekomen.’’

Gezicht geven

Heideman: ,,Het comité wil de mensen die in de buurt van dit monument zijn omgekomen letterlijk een gezicht geven in de vorm van duidelijke en zichtbare informatie. Het denkt hierbij aan een Rolodex, naar het voorbeeld op de Erebegraafplaats in Bloemendaal, of een vergelijkbare, bij het monument passende oplossing. Op de Rolodex zijn foto’s van de omgekomen personen te zien en wordt het verhaal achter deze personen belicht. Ons comité legde haar plan voor aan het bestuur van Stichting Oud Castricum en ontvingen een positieve reactie. Het comité heeft aangegeven in deze samen met ons comité te willen optrekken.’’

Financiering

Voor de bekostiging van de uitvoering denkt Heideman aan fondswerving, een crowdfundingsactie, inschakeling van het lokale bedrijfsleven en een bijdrage van de gemeente. ,,Maar zover zijn we nog niet’’, zegt Heideman. ,,Er moet eerst een projectplan worden gemaakt. Hiervoor benaderden wij Projectburo Meeter uit Oegstgeest. Dit bureau heeft veel expertise met dit soort projecten. Inmiddels maakte het een plan van aanpak waarin de verschillende stappen in het proces worden beschreven en waarin een indicatie van de uitvoeringskosten wordt gegeven.’’

De Rolodexen op de Erebegraafplaats in Bloemendaal. (Foto: Henk de Reus)

De kosten voor het maken van het projectplan bedragen € 4356,–. Om in 2024 eerste stappen te kunnen zetten heeft het comité de gemeenteraad recent verzocht om hiervoor in de begroting 2024 geld vrij te maken. Heideman: ,,Het projectplan dient als basis voor fondsenwerving en een crowdfundingsactie. Omdat beide specifieke deskundigheid vereisen zal hier iemand voor moeten worden ingehuurd. We hebben de gemeenteraad daarom verzocht om eerder genoemd bedrag van € 4356,– op te hogen naar € 7.500,–.’’

Heideman: ,,We vertrouwen erop dat de gemeenteraad positief op ons verzoek zal willen reageren. Een betere informatievoorziening bij het Oorlogsmonument dient meerdere doelen. Naast het geven van een gezicht aan de destijds omgekomen personen, heeft het een educatieve waarde voor onder andere scholen en kan het worden opgenomen in een toeristische route. Kortom: het kan Castricum in vele opzichten rijker maken en je kunt hiermee de hele Castricumse gemeenschap een mooie dienst bewijzen.’’ Binnenkort zal het comité het verzoek met een presentatie toelichten op het raadsspreekuur.