Pilot digitaal forum Oranjebuurt goed verlopen

,,Hoe moet uw straat er uit gaan zien?’’ Bewoners van zes straten in de Castricumse Oranjebuurt kregen eind vorig jaar die vraag voorgeschoteld en leverden hun inbreng op het digitale forum Mijn Straat. De gemeente verwerkte hun reacties in een nieuw inrichtingsplan. Deze week gaan de werkzaamheden hiervoor van start. Wethouder Leo van Schoonhoven ging persoonlijk langs om de bewoners met een bakje aardbeien te bedanken voor hun inbreng.

,,We hebben speciaal voor hen een digitaal forum gecreëerd waarop bewoners konden meedenken over de nieuwe inrichting van hun straat”, aldus wethouder van Schoonhoven. Zo wilden we de mogelijkheden van de bewoners vergroten mee te beslissen over de inrichting van hun eigen straat.” Het ging in deze pilot om de bewoners van de straten: Charlotte de Bourbonstraat, Louise de Colignystraat, Anna van Saksenstraat, Anna Paulownastraat en Hendrik Casimirstraat en een deel van de Prins Hendrikstraat. Deze straten moeten op de schop vanwege onderhoud en de aanleg van een riool- en drainagebuis. Dat was de aanleiding om samen met de bewoners na te denken over een nieuwe inrichting.

De bewoners lieten van zich horen, reageerden op de plannen of maakten met elkaar een nieuw plan. Dat leidde er onder meer toe dat meer bomen blijven staan of worden vervangen, dat bestaande materialen worden hergebruikt en in één straat een andere parkeeroplossing is gekozen. Van Schoonhoven: ,,Het belangrijkste is dat mensen de straat krijgen die ze willen. Het mooie van dit forum is dat bewoners kunnen reageren op elkaar en dat we als gemeente ook snel antwoord kunnen geven op vragen. Het forum staat bovendien wekenlang dag en nacht open, dus zo zijn we veel beter in gesprek dan met alleen een informatiebijeenkomst.”

De gemeente heeft deze werkwijze inmiddels ook toegepast bij projecten aan de Dr. De Jonghweg en de Oranjelaan. De wethouder: ,,Voorlopig gaan we hiermee door. Bij elk project kijken we wat de beste manier is voor contact. Een E-forum werkt bijvoorbeeld alleen als er ook echt iets te kiezen valt. Het biedt verder geen garantie dat iedereen zijn zin krijgt. Bij de Oranjelaan moesten we als gemeente de verschillende belangen wegen en de knoop doorhakken. Maar ook hier is bij het uiteindelijke ontwerp de invloed van de bewoners groot geweest. En zo hoort het ook want bij de meeste straten gaat de inrichting weer 25 jaar mee.” De komende dagen krijgen alle bewoners van de zes straten de aardbeien aangeboden. Op de foto: directeur Rob van Dooren, van Van Dooren & Seignette, wethouder van Schoonhoven, Egbert de Roode namens Bewonerscommissie ‘Op de Kordewagen’, projectleider Marco van Beek.