PFAS onder advieswaarde bij alle aangewezen zwemlocaties in Noord-Holland

Regio – De provincie Noord-Holland heeft in april 2024 in samenwerking met de waterschappen onderzoek gedaan naar de concentraties PFAS bij 46 van de 151 aangewezen zwemlocaties. Bij 28 van deze locaties hebben het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht onderzoek gedaan. Alle onderzochte locaties blijven onder de gestelde advieswaarden van het RIVM.

Eerder publiceerde de provincie de resultaten van het Hoogheemraadschap van Rijnland, waaruit blijkt dat de PFAS-concentratie bij alle 18 gemonitorde zwemlocaties ook onder de advieswaarden van het RIVM blijven. Hetzelfde geldt voor de drie zwemlocaties waar Rijkswaterstaat heeft gemeten. PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen) zijn stoffen die van nature niet in het milieu voorkomen. PFAS kunnen een risico vormen voor de gezondheid van mensen, dieren en planten. De metingen geven inzicht in de aanwezigheid van deze chemische stoffen die wereldwijd bekend staan om hun hardnekkigheid en gezondheidsrisico’s.

PFAS-onderzoek bij aangewezen zwemlocaties

De provincie heeft 46 locaties in dit onderzoek meegenomen. Een aantal van deze zwemlocaties vertegenwoordigen meerdere plekken, omdat ze dicht bij andere zwemlocaties liggen. Veel andere van de, in totaal 151, aangewezen zwemlocaties liggen aan de kust. Voor het zwemmen in zeewater is geen reden tot zorg voor de gezondheid, zoals eerder gecommuniceerd in het persbericht PFAS in zeeschuim langs de Nederlandse kust.

Toekomstige metingen en vervolgstappen

In juli 2024 vindt een tweede ronde aan metingen plaats bij de 46 locaties, om de situatie te blijven monitoren en eventuele veranderingen te signaleren. De provincie blijft nauw samenwerken met de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, de waterschappen, gemeenten en de GGD om de waterkwaliteit en de gezondheid van de zwemmers te waarborgen.

Meer informatie

Voor verdere vragen en informatie over de meetresultaten en de genomen maatregelen kunnen inwoners terecht op www.zwemwater.nl en ook via de publieksinformatieborden bij de zwemlocaties wordt informatie verstrekt. Voor specifieke gezondheidsvragen kunnen inwoners contact opnemen met GGD Hollands Noorden. (Foto: Pixabay)