Petitie ‘Zuidoostroute Nee’ aangeboden aan burgemeester Toon Mans

Castricum – Meer dan 2400 personen ondertekenden de petitie ‘Zuidoostroute Nee’. Woordvoerder Hans Maarten Parigger: ,,Dat is een duidelijke boodschap. Veel inwoners van de gemeente Castricum en andere plaatsen zijn tegen de mogelijke komst van een zuidelijke randweg bij Castricum.’’

Parigger overhandigde de petitie aan burgemeester Toon Mans. Hij hield daarbij een vurig betoog over het gebied dat de actiegroep wil behouden. Hierbij legde hij de nadruk op de veiligheid en gezondheid van Castricummers en het behoud van het landschap, de cultuurhistorie en archeologie van de Castricummerpolder. Parigger: ,,Er zijn goede alternatieven die veel minder impact hebben op dit gebied, zoals het Leefbaar Verkeersplan van Fietsersbond Castricum.’’ Burgemeester Mans vertelde dat hij zelf ook graag in dit gebied wandelt, maar dat het probleem rondom de spoorwegovergang complex is en er veel verschillende aspecten meewegen. Parigger: ,,We zijn niet tegen verandering, we zijn vóór de juiste verandering! En dat is verandering op de plaats waar het probleem ligt: bij de spoorwegovergang zelf.’’ De boodschap van de actiegroep is duidelijk: niet meer asfalt, maar een beter gebruik ervan. (Foto: Henk Hommes)